Regio Zeeland - West-Brabant (8)

Over regio Zeeland - West-Brabant (8)

De regionale eenheid Zeeland-West-Brabant ligt in de provincies Noord-Brabant en Zeeland en bestaat uit de vier districten Zeeland, De Markiezaten, De Baronie en Hart van Brabant. Elk district kent zijn eigen basisteams.

 • Zeeland: Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Oosterscheldebekken
 • De Markiezaten: Bergen op Zoom en Roosendaal
 • De Baronie: Weerijs, Markdal en Dongemond
 • Hart van Brabant: Tilburg-Centrum, Leijdal, Groene Beemden en Langstraat.

Binnen de eenheid zijn twee Veiligheidsregio’s aanwezig. De regio is uitgestrekt. Het bestaat uit een aantal grote gemeenten (zoals Tilburg en Breda), een aantal middelgrote gemeenten (zoals Oosterhout, Bergen op Zoom, Roosendaal, Middelburg) en kleine gemeenten. Van stedelijk tot landelijk gebied. En de regio trekt relatief gezien veel toeristen (m.n. in Zeeland). De veiligheidsproblematiek binnen de regio verschilt dan ook sterk. De aanpak hiervan is primair belegd in de gemeentelijke veiligheidsplannen en bij het OM voor wat betreft de bestrijding van criminaliteit. Deze gemeentelijke veiligheidsplannen vormen de basis voor het veiligheidsbeleid in de regio. Dit beleid is vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan 2019 – 2022. In dit beleidsplan staan de thema’s die een regionale aanpak vragen en waar extra aandacht naartoe gaat zowel beleidsmatig als in aanpak. De regionale thema’s zijn:

 • Aanpak van de ondermijnende criminaliteit
 • Zorg en veiligheid
 • De aanpak van cybercrime

Naast deze thema’s blijft er ruimte beschikbaar om flexibel in te kunnen spelen op actuele of urgente problemen en lokale thematiek.

De aanpak van ondermijnende criminaliteit blijft een speerpunt van de integrale samenwerking. In deze eenheid wordt er intensief samengewerkt met de Taskforce Brabant en Zeeland en met het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum).

Overlegstructuur

De eenheid kent een Veiligheidscollege onder voorzitterschap van de regioburgemeester. Dit Veiligheidscollege bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten binnen de eenheid, de hoofdofficier en de politiechef. De politiechef is tijdens de vergaderingen de aanspreekbare functionaris voor het bevoegde gezag. Het Veiligheidscollege komt drie keer per jaar bij elkaar.

De regioburgemeester spreekt periodiek met de hoofdofficier van justitie, de politiechef en de districtsburgemeesters. Dit zijn de burgemeesters van de gemeenten Middelburg, Roosendaal, Breda, Waalwijk en Tilburg, als voorzitter. Deze zogenaamde Verbrede Driehoek heeft een adviesrol en is het schakelpunt tussen district, eenheid en land evenals tussen beleid en uitvoering. Het overleg bewaakt en monitort de totstandkoming en uitvoering van het RBP en de capaciteitsverdeling in de regio. Deze verbrede driehoek komt zes tot acht keer per jaar bij elkaar. De Verbrede Driehoek, kan desgewenst, uitgebreid worden met andere partners. Zoals de directeuren van de twee Veiligheidsregio’s in de eenheid. Dan wordt de Verbrede Driehoek een Vijfhoek.

Daarnaast kent elke district ook een Districtelijk Driehoeksoverleg. Met de burgemeesters, gebiedsofficier van justitie en districtchef. Daarnaast zijn er ook Driehoeksoverleggen op basisteam niveau. Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt over de concrete inzet van de politie. Aan deze inzet liggen onder meer ten grondslag de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten en de doelstellingen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. Ook worden in de driehoek afspraken gemaakt over de inzet van de politie bij demonstraties, evenementen en andere incidenten/eenmalige gebeurtenissen. Elke gemeente kan altijd een lokale driehoek bijeen roepen mocht daar aanleiding toe zijn. In Tilburg komt de Lokale Driehoek op structurele basis bij elkaar.

De regioburgemeester heeft ook zitting in landelijke overleggen. Zoals het LOVP (Landelijk Overleg Veiligheid en Politie), waar naast de 10 regioburgemeesters ook de korpschef en de minister bij aansluiten.

De bovengenoemde overleggen worden ambtelijk voorbereid. Tussen o.a. de ambtenaren van de districtsburgemeesters vindt er structureel overleg plaats, onder leiding van de adviseur van de regioburgemeester. Aansluiting vindt er ook voortdurend plaats tussen de andere gemeenten, politie, OM en veiligheidspartners. Zoals het RIEC, de Taskforce Zeeland-West-Brabant, de vier Zorg- en Veiligheidshuizen in de eenheid en de Veiligheidsregio’s.

Delen

Oppervlakte 4.800 km2
Inwoners 1,5 miljoen
Gemeenten 39
Districten 4
Basisteams 12
 • Alphen-Chaam
  Altena
  Baarle-Nassau
  Bergen op Zoom
  Borsele
  Breda
  Dongen
  Drimmelen
  Etten-Leur
  Geertruidenberg
  Gilze en Rijen
  Goes
  Goirle
 • Halderberge
  Hilvarenbeek
  Hulst
  Kapelle
  Loon op Zand
  Middelburg
  Moerdijk
  Noord-Beverland
  Oisterwijk
  Oosterhout
  Reimerswaal
  Roosendaal
 • Rucphen
  Schouwen-Duiveland
  Sluis
  Steenbergen
  Terneuzen
  Tholen
  Tilburg
  Veere
  Vlissingen
  Waalwijk
  Woensdrecht
  Zundert