Actueel nieuws

5 december 2023

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters december 2023

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 27 november 2023. In dit LOVP is onder meer gesproken over de visie op de politiefunctie. De Meerjarige aanschrijving van de minister aan de korpschef is vastgesteld en er is kort gesproken over bewaken en beveiligen. Tot slot is er gesproken over politiecapaciteit in relatie tot demonstraties.

Lees meer

3 oktober 2023

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters oktober 2023

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 25 september 2023. In dit LOVP is onder meer gesproken over de meerjarige financiële positie van de politie, gegevensvergaring door de politie ten behoeve van openbare orde, de topstructuur van de LE en bewaken en beveiligen. Daarnaast heeft nog een aantal kleinere onderwerpen de revue gepasseerd en is het Position Paper van politie en regioburgemeesters met de inzet voor een volgend Kabinet aangeboden aan de minister. 

Lees meer

25 september 2023

Dichtbij en daadkrachtig - Position Paper 2024-2028

Vasthouden aan financiële stabiliteit, voorkomen dat bezuinigingen gedane investeringen terugdraaien en bijblijven met onze maatschappelijk ontwikkelingen; op straat en digitaal. Dat zijn de belangrijkste boodschappen in het position paper van regioburgemeesters en politie dat zij opstelden ten behoeve van een nieuw kabinet. Het gaat daarbij niet om nieuwe ambities: in het position paper wordt de reeds ingezette koers van vorige papers in herkenbare lijnen voortgezet.

Lees meer

19 september 2023

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2023

In deze Prinsjesdag Nieuwsbrief vindt u in het kort de belangrijkste punten uit de zojuist gepresenteerde begroting 2024 voor wat betreft Justitie en Veiligheid.

Lees meer

7 september 2023

Reactie regioburgemeesters vertrek korpschef Henk van Essen

Namens de regioburgemeesters wil ik Henk van Essen hartelijk danken voor zijn inzet voor onze politie in roerige tijden. De Covid epidemie heeft grote invloed gehad op de aard van het politiewerk en vroeg veel van de dienders op straat en van de politietop. De georganiseerde misdaad maakte doelbewust onschuldige slachtoffers; moorden die de rechtstaat schokten, veel persoonlijk leed veroorzaakten en een grote impact hadden op de politieorganisatie. Henk leidde daarbij met vaste hand.

Lees meer

4 juli 2023

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters juli 2023

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 26 juni 2023. In dit LOVP is onder meer gesproken over begroting en beheerplan 2024-2028 van de politie en het programma Politie voor Iedereen. Daarnaast is een presentatie gehouden over NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit) en zijn kort de onderwerpen informatievergaring door de politie, huisvesting, de regeling 2% bandbreedte, de trajecten rond visievorming op de politie en de normtarieven van politie besproken. Uiteraard is stilgestaan bij het feit dat deze LOVP vergadering voor Annemarie Penn (regioburgemeester Limburg) de laatste was, omdat zij per 1 juli met pensioen is gegaan en is Rinus Otte (nieuwe voorzitter van het College van Procureurs-Generaal) welkom geheten.

Lees meer

28 juni 2023

Eerste halfjaarbericht Politie juni 2023

Op 27 juni 2023 zond de Minister het Eerste halfjaarbericht politie 2023 aan de Tweede Kamer. In deze brief informeert de minister de Kamer over de staat van de politie langs drie lijnen, te weten: (1) de positie van de politie in de samenleving, (2) de toerusting van de politieorganisatie en (3) de ontwikkeling van de taakuitvoering en het werkaanbod.

Lees meer

11 mei 2023

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters mei 2023

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 24 april 2023. In dit LOVP is onder meer gesproken over de jaarverantwoording 2022, de arbeidsmarktstrategie en de financiën van de politie. Daarnaast is gesproken over bewaken en beveiligen en zijn kort het addendum van de meerjarige aanschrijving en de stand van zaken van centrale in beheername van eigen beheerde ICT omgevingen aan de orde geweest. Tot slot is gesproken over de samenwerking tussen de regioburgemeesters, OM, politie en minister (departement JenV) waar het over de toekomst van de politie gaat. Het plan van aanpak en de regionale invulling daarvan rond discriminatie en racisme is doorgeschoven naar de volgende vergadering vanwege een ingelast besloten gedeelte onder leiding van de NCTV.

Lees meer

10 mei 2023

Kabinetsreactie Vernieuwing stelsel bewaken en beveiligen en reactie OvV-rapport bewaken en beveiligen (31 maart 2023)

Op 1 maart heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport 'Bewaken en beveiligen, lessen uit drie beveiligingssituaties’ gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport heeft de minister van Justitie en Veiligheid op 31 maart de kabinetsreactie op de rapport aan de Tweede Kamer gestuurd. In haar reactie geeft de minister aan alle aanbevelingen uit het rapport over te zullen nemen en het stelsel van bewaken en beveiligen te vernieuwen.

Lees meer

25 april 2023

Kamerbrief Sterkteverdeling en capaciteit politie (13 april 2023)

Door de Tweede Kamer is verzocht om meer informatie over de totstandkoming en huidige werking van de verdeling van sterkte over regionale eenheden van de politie. In deze brief gaat de minister in op dit verzoek. In de brief wordt ook aangegeven dat er n.a.v. een brief van de Regioburgemeesters en OM en de wens van de Tweede Kamer wordt gewerkt aan een nieuwe verdeelsystematiek voor het verdelen van eventuele nieuwe sterkte over de regionale eenheden.

Lees meer

1 2