Actueel nieuws

11 mei 2023

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters mei 2023

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 24 april 2023. In dit LOVP is onder meer gesproken over de jaarverantwoording 2022, de arbeidsmarktstrategie en de financiën van de politie. Daarnaast is gesproken over bewaken en beveiligen en zijn kort het addendum van de meerjarige aanschrijving en de stand van zaken van centrale in beheername van eigen beheerde ICT omgevingen aan de orde geweest. Tot slot is gesproken over de samenwerking tussen de regioburgemeesters, OM, politie en minister (departement JenV) waar het over de toekomst van de politie gaat. Het plan van aanpak en de regionale invulling daarvan rond discriminatie en racisme is doorgeschoven naar de volgende vergadering vanwege een ingelast besloten gedeelte onder leiding van de NCTV.

Lees meer

10 mei 2023

Kabinetsreactie Vernieuwing stelsel bewaken en beveiligen en reactie OvV-rapport bewaken en beveiligen (31 maart 2023)

Op 1 maart heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport 'Bewaken en beveiligen, lessen uit drie beveiligingssituaties’ gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport heeft de minister van Justitie en Veiligheid op 31 maart de kabinetsreactie op de rapport aan de Tweede Kamer gestuurd. In haar reactie geeft de minister aan alle aanbevelingen uit het rapport over te zullen nemen en het stelsel van bewaken en beveiligen te vernieuwen.

Lees meer

25 april 2023

Kamerbrief Sterkteverdeling en capaciteit politie (13 april 2023)

Door de Tweede Kamer is verzocht om meer informatie over de totstandkoming en huidige werking van de verdeling van sterkte over regionale eenheden van de politie. In deze brief gaat de minister in op dit verzoek. In de brief wordt ook aangegeven dat er n.a.v. een brief van de Regioburgemeesters en OM en de wens van de Tweede Kamer wordt gewerkt aan een nieuwe verdeelsystematiek voor het verdelen van eventuele nieuwe sterkte over de regionale eenheden.

Lees meer

24 april 2023

Transitie Landelijke Eenheid: Kamerbrief 24 maart 2023

Volgens advies van de commissie Schneiders wordt de Landelijke Eenheid (LE) gesplitst in twee landelijke eenheden: de Eenheid landelijke expertise en operaties en de Eenheid opsporing en interventies. In deze Kamerbrief licht de minister toe welke stappen worden ondernomen om de transitie in goede banen te leiden en de twee landelijke eenheden per 1 januari 2024 te laten ontstaan.

Lees meer

15 februari 2023

Landelijk beeld jaarwisseling 2022-2023

De minister van Jusitie en Veiligheid heeft op 6 januari 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over het Landelijk beeld jaarwisseling 2022-2023.

Lees meer

1