Actueel nieuws

30 november 2022

Transitieplan Landelijke Eenheid

De minister heeft op 18 november 2022 het transitieplan Landelijke Eenheid (LE) met haar reactie naar de Kamer gezonden. Het plan en het advies van de monitoringscommissie Schneiders zijn daarmee openbaar. De Kamerbrief en bijbehorende stukken vindt u onderaan deze pagina.

Lees meer

7 november 2022

Gezamenlijk statement richting begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid 2023

In nauwe afstemming met de politie hebben OM, de Raad voor de Rechtspraak en de Regioburgemeesters gezamenlijk een statement afgegeven richting de begrotingsbehandeling van JenV.

Lees meer

4 oktober 2022

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters oktober 2022

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 26 september 2022. In dit LOVP spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, onder meer over de verdeling tussen de eenheden van extra agenten voor de wijk, de Veiligheidsagenda, de transitie van de landelijke eenheid en het strategisch organisatie- en personeelsplan. Daarnaast werd stilgestaan bij het onderwerp maatschappelijke onrust en kwam diversiteit en bezetting bij de politie aan de orde. Ook werd gesproken over het leveren van bijstand door de politie bij registratie in het asielproces.

Lees meer

20 september 2022

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2022

In deze Prinsjesdag Nieuwsbrief vindt u in het kort de belangrijkste punten uit de zojuist gepresenteerde begroting 2023 voor wat betreft Justitie en Veiligheid.

Lees meer

4 juli 2022

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters juli 2022

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 20 juni 2022. Helaas kon het LOVP niet plaatsvinden op 20 juni jl. vanwege spoedverplichtingen van de minister. Omdat een aantal onderwerpen niet op zich kon laten wachten (de begroting en het adviesrapport over de Landelijke Eenheid) is een aantal punten en vragen schriftelijk meegegeven aan de minister. 

Lees meer

22 juni 2022

Halfjaarbericht politie

Op 17 juni 2022 zond de Minister het Halfjaarbericht politie aan de Tweede Kamer. Deze zal op 7 juli behandeld worden in het commissiedebat. In deze brief informeert de minister de Kamer over de staat van de politie langs drie lijnen, te weten: de positie van de politie in de samenleving, de toerusting van de politieorganisatie en de ontwikkeling van de taakuitvoering en het werkaanbod. Het bericht gaat onder andere in op de kerncijfers, politiecapaciteit, Politie voor Iedereen, politieonderwijs, de ontwikkelingen bij de Landelijke Eenheid en op hoofdlijn de besteding van de 200 miljoen uit het regeerakkoord.

Lees meer

26 april 2022

Aanpak georganiseerde criminaliteit op hoofdlijnen

De minister van Veiligheid en Justitie heeft vandaag (26 april 2022) de Tweede Kamer geïnformeerd over haar aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Specifiek wordt er ingegaan op de jaarlijkse inzet van 82 miljoen euro voor de preventieve aanpak om jongeren uit de drugscriminaliteit te houden. Deze gelden komen voort uit de Prinsjesdaggelden 2021, waarin het kabinet aankondigde om 524 miljoen extra uit te geven tegen ondermijnende criminaliteit, waarvan 434 miljoen structureel.

Lees meer

19 april 2022

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters april 2022

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 11 april 2022. In dit LOVP spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, onder meer over de uitwerking van het regeerakkoord ten aanzien van de politie, de verdeling tussen de eenheden van extra agenten, de Veiligheidsagenda en het Team Openbare Orde Inwinning (TOOI).

Lees meer

21 februari 2022

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters februari 2022

In deze eerste Nieuwsbrief van 2022 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 14 februari 2022. In dit LOVP spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, over de verbinding met de samenleving en hoe de politie en het bestuur daarin kunnen samenwerken.

Lees meer

1