Wetsvoorstel gegevensverwerking: Belangrijke Oproep aan Eerste Kamer

14 mei 2024

Op dinsdag 21 mei staat een belangrijke mijlpaal op de agenda van de Eerste Kamer: de behandeling van het Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Dit wetsvoorstel heeft als doel om effectieve gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen partners in de aanpak van zware criminaliteit, ondermijning en het waarborgen van zorg en veiligheid.

Waarom is dit belangrijk?

Het delen van informatie tussen verschillende partijen is essentieel in de strijd tegen georganiseerde misdaad en het bieden van passende zorg en veiligheid aan kwetsbare individuen. Wettelijke beperkingen hinderen vaak deze inspanningen, wat vraagt om een helder juridisch kader.

Wie staat achter dit initiatief?

Diverse belangrijke organisaties en instanties, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de regioburgemeesters, de Stuurgroepen RIEC, de Landelijke Stuurgroep Zorg en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de Politie, steunen dit wetsvoorstel.

Lees verder: brief van de gezamenlijke partijen aan de Eerste Kamer (13 mei 2024)