Nieuwsbrieven

Circa vijf keer per jaar wordt de nieuwsbrief namens de regioburgemeesters uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

 

Nieuwsbrief april 2022

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 11 april 2022. In dit LOVP spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, onder meer over de uitwerking van het regeerakkoord ten aanzien van de politie, de verdeling tussen de eenheden van extra agenten, de Veiligheidsagenda en het Team Openbare Orde Inwinning (TOOI). Ook werd de jaarverantwoording van de politie over 2021 en het addendum van de meerjarige aanschrijving voor de politie besproken. Daarbij was veel waardering voor alle agenten die in lastige omstandigheden hebben kunnen bijdragen aan de goede resultaten die de politie als geheel heeft behaald in een bijzondere en ingewikkelde periode voor de politie. Tot slot was er een presentatie over het reputatie- en vertrouwensonderzoek naar de politie. Daarnaast hebben wij in deze nieuwsbrief twee interviews. Een interview met Annemieke van Dam, directeur-generaal van het programma DGO (Directoraat-Generaal Ondermijning). Het programma is voor de duur van deze kabinetsperiode verlengd om de brede gezamenlijke aanpak verder aan te jagen en vorm te geven. En een interview met korpschef Henk van Essen over de Strategische agenda politie 2021-2025.

Lees meer

 

Nieuwsbrief februari 2022

In deze eerste Nieuwsbrief van 2022 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 14 februari 2022. In dit LOVP spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, over de verbinding met de samenleving en hoe de politie en het bestuur daarin kunnen samenwerken. In een apart artikel ‘Themasessie LOVP: verbinding met de samenleving’ wordt nader ingegaan op het thema maatschappelijke onrust en wat dat betekent voor de verbinding van de politie met de samenleving. Daarnaast werden de actualiteiten doorgenomen en is een stap gezet in het opstellen van de veiligheidsagenda. In deze nieuwsbrief hebben wij een interview met Jan Willem Schaper, vertrekkend directeur Politioneel beleid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot slot stellen wij u graag onze nieuwe collega Lisanne de Weerd voor en is met haar komst de structurele bezetting van team Bureau Regioburgemeesters weer compleet.

Lees meer