Nieuwsbrieven

Circa vijf keer per jaar wordt de nieuwsbrief namens de regioburgemeesters uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

 

Nieuwsbrief 25 april 2024

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het LOVP van 22 april 2024. In dit LOVP van is onder meer gesproken over de reputatie- en vertrouwensmonitor van de politie, de jaarverantwoording, de resultaten ten aanzien van de veiligheidsagenda, modernisering van het sterktebegrip, de arbeidsmarktstrategie, de Identificatie- en Registratietaak van de politie en Bewaken en Beveiligen. Ook hebben we een boeiend interview met Janny Knol, korpschef sinds 29 februari. Voorts informatie over de landelijke handreikingen TOOI (Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie). En tot slot een interessant artikel over Arbeidsmarktstrategie Politie met een terugblik en de huidige stand van zaken.

Lees meer

 

Nieuwsbrief 5 maart 2024

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het LOVP van 26 februari 2024. In dit LOVP is onder meer gesproken over demonstraties, de politietaak, Bewaken en beveiligen en Identificatie en Registratie in de migratieketen. Daarnaast is kort de verbinding tussen het LOVP en de Landelijke Eenheden en het onderwerp huisvesting aan bod gekomen. Ook in deze Nieuwsbrief een afscheidsinterview met Henk van Essen, tot 29 februari jl. Korpschef. Voorts een update over de AEF-opdracht om te komen tot een nieuwe verdeelsystematiek voor de politiesterkte. Tot slot zijn wij verheugd te melden dat per 1 januari Marlies Koppers als strategisch adviseur het team van Bureau Regioburgemeesters heeft versterkt. Hiermee is de bezetting van Bureau Regioburgemeesters weer compleet.

Lees meer