Nieuwsbrieven

Circa vijf keer per jaar wordt de nieuwsbrief namens de regioburgemeesters uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

 

Nieuwsbrief mei 2023

In het LOVP van 24 april 2023 is onder meer gesproken over de jaarverantwoording 2022, de arbeidsmarktstrategie en de financiƫn van de politie. Daarnaast is gesproken over bewaken en beveiligen en zijn kort het addendum van de meerjarige aanschrijving en de stand van zaken van centrale in beheername van eigen beheerde ICT omgevingen aan de orde geweest. Tot slot is gesproken over de samenwerking tussen de regioburgemeesters, OM, politie en minister (departement JenV) waar het over de toekomst van de politie gaat. Het plan van aanpak en de regionale invulling daarvan rond discriminatie en racisme is doorgeschoven naar de volgende vergadering vanwege een ingelast besloten gedeelte onder leiding van de NCTV. Uiteraard is stilgestaan bij het feit dat deze LOVP vergadering voor Gerrit van der Burg de laatste was, omdat zijn 6 jaren termijn als voorzitter van het College van Procureurs-Generaal per 1 juni a.s. afloopt. Tot slot een overzicht van de recente publicaties (januari t/m mei 2023) op onze website.

Lees meer