Regio Noord-Holland (4)

Over regio Noord-Holland (4)

De regio Noord-Holland is een gevarieerd en grotendeels door water omgeven gebied, een diversiteit aan grote en kleine gemeenten en het Waddeneiland Texel. Er zijn toeristische trekpleisters, economische centra, drukke verkeersaders, het Noordzeekanaal dat het gebied doorkruist, de luchthaven Schiphol, de nucleaire locatie in Petten, drukbezochte evenementen en een breed cultuuraanbod. De eenheid Noord-Holland is verdeeld in drie districten, die dezelfde grenzen kennen als die van de drie Veiligheidsregio’s in het gebied (Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland). Binnen de districten bevinden zich tien basisteams en vijf diensten.

De 32 gemeenten, politie en Openbaar Ministerie hebben het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027 vastgesteld. In dit meerjarenbeleidsplan staan vier thema’s die de partijen als prioriteit beschouwen en waarop zij integraal samenwerken.

Deze thema’s zijn:

 1. Ondermijning
 2. Cyber en gedigitaliseerde criminaliteit
 3. Maatschappelijke Onrust en Radicalisering
 4. Jeugd en Veiligheid

Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en diverse andere relevante partijen dragen gezamenlijk bij aan beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan op de gezamenlijk benoemde thema’s. Dit gebeurt financieel of door de inbreng van capaciteit in Projectteam Noord-Holland Samen Veilig. Op die manier wordt kennis en slagkracht gebundeld en aangewend voor alle belanghebbenden. Voor de aanpak van ondermijning is in samenwerking met het RIEC een Programma opgezet. Hiervoor is een stuurgroep ingesteld waarin alle partners en de driehoeken vertegenwoordigd zijn.

Voor de thema’s zetten aangewezen burgemeesters zich als bestuurlijke ambassadeurs in, duo’s van burgemeesters met een grotere en een kleinere gemeente.

Overlegstructuur
Het driehoeksoverleg vindt 4 tot 6 maal per jaar op basisteamniveau plaats, tenzij de specifieke problematiek van een gemeente om een lokale driehoek vraagt. Uitgezonderd Haarlem en Haarlemmermeer nemen meerdere burgemeesters deel aan de driehoek, met de teamchef en de gebiedsofficier. Er wordt in vertrouwen samengewerkt en transparant informatie gedeeld.

Op districtsniveau is er informeel overleg, gekoppeld aan de veiligheidsregio’s.

In de Eenheidsdriehoek stemmen hoofdofficier, regioburgemeester en eenheidschef landelijke en eenheidsbrede ontwikkelingen af. Bijeenkomsten in de regio en landelijke overleggen worden hier voorbereid.

Vertegenwoordigende burgemeesters van de 10 driehoeken komen 6 tot 8 maal per jaar bijeen met de hoofdofficier en de eenheidsleiding in een afstemmingsoverleg genaamd de V10. De regioburgemeester zit voor. Hier staan de uitkomsten van landelijk overleg op de agenda en komt aan de orde welke onderwerpen het bestuur op eenheidsniveau dient op te pakken.

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie vindt twee- tot driemaal per jaar plaats. Alle burgemeesters, hoofdofficier, eenheidsleiding komen samen om de regionale veiligheidsthema’s vast te stellen en te bespreken en de eenheidsbrede ontwikkelingen van de politie te bespreken.

Delen

Oppervlakte 3.463 km2
Inwoners ruim 1,5 miljoen
Gemeenten 32
Districten 3
Basisteams 10
 • Alkmaar
  Bergen (NH)
  Beverwijk
  Bloemendaal
  Castricum
  Den Helder
  Dijk en Waard
  Drechterland
  Edam-Volendam
  Enkhuizen
  Haarlem
 • Haarlemmermeer
  Heemskerk
  Heemstede
  Heiloo
  Hollands Kroon
  Hoorn
  Koggenland
  Landsmeer
  Medemblik
  Oostzaan
  Opmeer
 • Purmerend
  Schagen
  Stede Broec
  Texel
  Uitgeest
  Velsen
  Waterland
  Wormerland
  Zaanstad
  Zandvoort