Regio Noord-Holland (4)

Over regio Noord-Holland (4)

De regio Noord-Holland is een gevarieerd en grotendeels door water omgeven gebied, met toeristische trekpleisters, economische centra, drukke verkeersaders, een luchthaven, landelijke gebieden, multiculturele steden, drukbezochte evenementen en enkele specifieke risicolocaties.

De eenheid is verdeeld in drie districten, waarbinnen zich tien basisteams bevinden en vijf diensten. De meeste basisteams behelzen meerdere gemeenten. Het driehoeksoverleg vindt op basisteamniveau plaats, tenzij de specifieke problematiek van een gemeente om een lokale driehoek vraagt. De drie districten kennen dezelfde grenzen als die van de drie veiligheidsregio’s (Noord-Holland-Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland) die in het gebied van de eenheid Noord-Holland vallen.

De 34 gemeenten, politie en Openbaar Ministerie hebben het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 vastgesteld. In dit meerjarenbeleidsplan staan vier thema’s die de partijen als prioriteit beschouwen en waarop zij integraal samenwerken.

Deze thema’s zijn:
1      Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving;
2      Versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein;
3      Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit;
4      Contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme.

Voor de thema’s versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein, de aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit en het thema contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme zijn een viertal projectleiders aangenomen die vanuit het projectteam Noord-Holland Samen Veilig samenwerken aan de aanpak. Voor de uitvoering van het thema aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving is gekozen om dit samen met de uitwerking en realisatie van het versterkingsplan ondermijning (op basis van de toegekende versterkingsgelden) en de uitvoering van de kerntaken van het RIEC NH onder te brengen in een programma aanpak ondermijning. Dit programma heeft meerdere projectleiders verbonden aan thema’s die aangepakt worden in de eenheid. Door zowel het programma aanpak ondermijning en het projectteam wordt nauw samengewerkt met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing.

Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en diverse andere relevante partijen dragen gezamenlijk bij aan beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan op de gezamenlijk benoemde thema’s. Dit gebeurt financieel of door de inbreng van capaciteit. Op die manier wordt kennis en slagkracht gebundeld en aangewend voor alle belanghebbenden.

Delen

Oppervlakte 3.463 km2
Inwoners ruim 1,5 miljoen
Gemeenten 34
Districten 3
Basisteams 10
 • Alkmaar
  Beemster
  Bergen (NH)
  Beverwijk
  Bloemendaal
  Castricum
  Den Helder
  Drechterland
  Edam-Volendam
  Enkhuizen
  Haarlem
  Haarlemmermeer
 • Heemskerk
  Heemstede
  Heerhugowaard
  Heiloo
  Hollands Kroon
  Hoorn
  Koggenland
  Landsmeer
  Langedijk
  Medemblik
  Oostzaan
 • Opmeer
  Purmerend
  Schagen
  Stede Broec
  Texel
  Uitgeest
  Velsen
  Waterland
  Wormerland
  Zaanstad
  Zandvoort