Regio Zeeland - West-Brabant (8)

Over regio Zeeland - West-Brabant (8)

De regionale eenheid Zeeland-West-Brabant is uitgestrekt en beslaat zowel de provincie Zeeland als het westelijke deel van Noord-Brabant. Het bestaat uit een aantal grote gemeenten (zoals Tilburg en Breda), een aantal middelgrote gemeenten (zoals Oosterhout, Bergen op Zoom, Roosendaal, Middelburg) en kleine gemeenten met landelijk en waterrijk gebied. De regio trekt relatief gezien veel toeristen, met name ’s zomers in Zeeland. De veiligheidsproblematiek binnen de regio verschilt dan ook sterk per gebied en door het jaar heen. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is kenmerkend een speerpunt. De gemeentelijke veiligheidsplannen vormen de basis voor het Regionaal Beleidsplan. De thema’s waar in deze beleidsperiode zowel beleidsmatig als in aanpak extra aandacht naartoe gaat, zijn:

 • Aanpak van de ondermijnende criminaliteit middels Taskforce RIEC
 • Zorg en veiligheid, middels het justitieel beraad
 • De aanpak van cybercrime, middels Taskforce Cyber

Naast deze thema’s blijft er ruimte beschikbaar om flexibel in te kunnen spelen op actuele of urgente problemen en lokale thematiek.

Overlegstructuur
Per basisteam komen burgemeesters, gebiedsofficier en teamchef samen in een driehoeksoverleg. Zijn maken afspraken over de concrete inzet van de politie, op basis van onder meer de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten en de doelstellingen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. Ook worden in de driehoek afspraken gemaakt over de inzet van de politie bij demonstraties, evenementen en incidenten. Elke gemeente kan altijd een lokale driehoek bijeen roepen mocht daar aanleiding toe zijn. In Tilburg komt de Lokale Driehoek op structurele basis bij elkaar.

Elk politiedistrict heeft ook een Districtelijk Driehoeksoverleg met de burgemeesters, de gebiedsofficier van justitie en het sectorhoofd van het district.

De regioburgemeester, de burgemeester van Tilburg, spreekt periodiek met de hoofdofficier van justitie, de politiechef en de districtsburgemeesters. Dit zijn de burgemeesters van de gemeenten Middelburg, Roosendaal, Breda, Waalwijk en Tilburg, als voorzitter. Deze zogenaamde Verbrede Driehoek heeft een adviesrol en is het schakelpunt tussen district, eenheid en het land, evenals tussen beleid en uitvoering. Het overleg bewaakt en monitort de totstandkoming en uitvoering van het RBP en de capaciteitsverdeling in de regio. Deze verbrede driehoek komt zes tot acht keer per jaar bij elkaar. De Verbrede Driehoek, kan desgewenst, uitgebreid worden met andere partners, zoals de directeuren van de twee Veiligheidsregio’s in de eenheid. Dan wordt de Verbrede Driehoek een Vijfhoek.

Tenslotte komt een Veiligheidscollege bijeen, onder voorzitterschap van de regioburgemeester. Dit Veiligheidscollege bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten binnen de eenheid, de hoofdofficier en de politiechef. De politiechef is tijdens de vergaderingen de aanspreekbare functionaris voor het bevoegde gezag. Het Veiligheidscollege komt drie keer per jaar bij elkaar.

De bovengenoemde overleggen worden ambtelijk voorbereid door werkgroepen en secretarissen. Tussen o.a. de ambtenaren van de districtsburgemeesters vindt er structureel overleg plaats, onder leiding van de adviseur van de regioburgemeester. Aansluiting vindt er ook voortdurend plaats tussen de andere gemeenten, politie, OM en veiligheidspartners.

Delen

Oppervlakte 4.800 km2
Inwoners 1,5 miljoen
Gemeenten 37
Districten 4
Basisteams 12
 • Alphen-Chaam
  Altena
  Baarle-Nassau
  Bergen op Zoom
  Borsele
  Breda
  Dongen
  Drimmelen
  Etten-Leur
  Geertruidenberg
  Gilze en Rijen
  Goes
  Goirle
 • Halderberge
  Hilvarenbeek
  Hulst
  Kapelle
  Loon op Zand
  Middelburg
  Moerdijk
  Noord-Beverland
  Oisterwijk
  Oosterhout
  Reimerswaal
  Roosendaal
 • Rucphen
  Schouwen-Duiveland
  Sluis
  Steenbergen
  Terneuzen
  Tholen
  Tilburg
  Veere
  Vlissingen
  Waalwijk
  Woensdrecht
  Zundert