Regio Amsterdam (5)

Over regio Amsterdam (5)

In de regio Amsterdam is er met de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 niet veel veranderd, als het gaat om de (bestuurlijke) overlegstructuur en werkwijze. De omvang van de regio is onveranderd gebleven en de grenzen zijn congruent met die van de veiligheidsregio.

Ongeveer vijf keer per jaar vindt er een vergadering plaats van het Regionaal Bestuurlijk Overleg. De leden van dit overleg zijn dezelfde als de deelnemers aan het overleg van het Veiligheidsbestuur; de overleggen vinden dan ook aansluitend aan elkaar plaats. Er is één agenda, maar binnen de agenda is onderscheid gemaakt tussen Veiligheidsbestuur en Regionaal Bestuurlijk Overleg. In dit overleg wordt onder andere het Regionaal Veiligheidsplan vastgesteld en wordt drie keer per jaar de Regionale Veiligheidsrapportage besproken.

Er is geen aparte ‘regionale’ driehoek. Elke maand – en zoveel vaker als nodig is – vindt er in Amsterdam een driehoeksoverleg plaats. Daarbij wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen beheer en gezag. Ongeveer eens in de zes weken vindt er bilateraal overleg plaats tussen de burgemeester van Amsterdam en de politiechef in het zogenoemde BM - HC overleg.

In de vijf andere gemeenten binnen de regio vindt zo’n vier keer per jaar een (gezamenlijk) driehoeksoverleg plaats. In de betreffende gemeenten vindt wel vaker bilateraal overleg plaats tussen de burgemeester en de wijkteamchef en/of de districtschef. In acute situaties of bij incidenten kan direct een driehoek bijeen worden geroepen.

Voor sommige onderwerpen zijn er bijzondere, regionale stuurgroepen of is er een ‘driehoek plus’. Het gaat dan bijvoorbeeld om het RIEC of het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (ACVZ), waar o.a. over de aanpak van de TOP 600 wordt gesproken. Bij deze overleggen nemen wordt het driehoeksoverleg uitgebreid met een aantal andere bestuurders en/of bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Delen

Oppervlakte 335 km2
Inwoners 1 miljoen
Gemeenten 6
Districten 4
Basisteams 17
  • Aalsmeer
    Amstelveen
  • Amsterdam
    Diemen
  • Ouder-Amstel
    Uithoorn