Regio Rotterdam (7)

Over regio Rotterdam (7)

Het gebied waar politie-eenheid Rotterdam over waakt strekt zich uit van Molenlanden in het oosten tot Hoek van Holland in het westen (80 km) en van Lansingerland in het noorden tot Goeree-Overflakkee in het zuiden (60 km). In dit uitgestrekte gebied wonen 1,75 miljoen mensen in 23 gemeenten. De grootste gemeente is Rotterdam met ruim 600.000 inwoners, de kleinste gemeente is Westvoorne met ruim 14.000 inwoners. De regio kent achterstandswijken in bijvoorbeeld Rotterdam en Dordrecht en landelijke gebieden bij onder andere Albrandswaard en Hoeksche Waard, zware petrochemische industrie in de Botlek en vele recreatiegebieden. Er zijn historische stadjes, VINEX-locaties en toeristische trekpleisters. Binnen de regio zijn er vier betaald voetbalorganisaties, jaarlijks vele grote en kleine evenementen en talloze winkel- en uitgaansgebieden. Cruciale verkeersaders als de A15 en de Nieuwe Waterweg en belangrijke spoorroutes doorsnijden het gebied. Uniek is de aanwezigheid van een wereldhaven. Het havengebied is één van de belangrijkste logistieke knooppunten van Europa. Het belang van de haven voor de Nederlandse economische sector en voor de logistieke keten is groot. Dit alles zorgt voor dynamiek en diversiteit binnen de regio.

De politiezorg in de regio wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week geleverd door de 6.000 politieprofessionals van de Eenheid Rotterdam. Het uitgestrekte gebied van de eenheid is samengesteld uit de voormalige korpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Het is opgedeeld in zes districten en het gebied van de zeehavenpolitie. Maar de aanpak van onveiligheid en bestrijding van criminaliteit is allang geen taak meer van alleen de politie. De politie werkt nauw samen met gemeenten in de eenheid en andere publieke en private partners. Tevens participeert de politie in regionale voorzieningen zoals het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), de twee Veiligheidshuizen, de twee Veiligheidsregio’s en de VeiligheidsAlliantie (VAR).

Bestuurlijk overleg
Het gezag overlegt apart met de politie via bilateraal overleg op zowel lokaal en regionaal niveau. Gezamenlijk voert het gezag regulier driehoeksoverleg dat per district is georganiseerd in het districtelijke veiligheidsoverleg. Het grootste district Zuid-Holland Zuid beslaat 10 gemeenten. Gemeente Rotterdam beslaat omgekeerd (delen van) 5 districten en de zeehaven. Voor Rotterdam geldt daarom een aparte constructie met een wekelijkse driehoek tussen burgemeester, eenheidschef en hoofdofficier.

Het regionale overleg tussen de burgemeesters in de eenheid, de hoofdofficier en de politiechef wordt drie keer per jaar gevoerd in het regionaal veiligheidsoverleg. Doorgaans vindt deze vergadering plaats in het stadskantoor van Dordrecht. Het Regionaal Veiligheidsoverleg is het besluitvormende orgaan voor de vaststelling van het meerjarig regionale beleidsplan op grond van art. 39 politiewet. Ook is het RVO het bestuurlijke knooppunt waarbinnen afspraken gemaakt worden over lokale, bovenlokale, regionale en geregionaliseerde veiligheidspresentaties met politie, openbaar ministerie en gemeenten. Ook is het Regionaal Veiligheidsoverleg het platform voor afstemming en regionale besluitvorming.

Vijf keer per jaar wordt deze vergadering voorbereid door het dagelijks bestuur, met daarin de regionale driehoek, bestuurlijke afvaardiging uit de districten, het RIEC en de VAR. De regioburgemeester zit de regionale vergaderingen voor. De burgemeester van Dordrecht treedt op als plaatsvervanger. De adviseur regioburgemeester is de secretaris.

Gezamenlijke regionale voorzieningen worden bestuurd door afzonderlijke stuurgroepen met daartoe aangewezen bestuurders en directeuren van de betrokken partners en ontwikkelingen worden besproken in het RVO. Dit betreffen twee veiligheidshuizen, het RIEC, Burgernet en het integrale veiligheidsbureau Veiligheidsalliantie regio Rotterdam. Vrijwel alle burgemeesters hebben als portefeuillehouder specifieke betrokkenheid bij veiligheidsonderwerpen.

De Veiligheidsalliantie organiseert drie keer per jaar aansluitend aan het Regionaal Veiligheidsoverleg een leerhuisbijeenkomst, waarbij de bestuurders thematisch bij elkaar komen voor een inspirerend betoog of een inhoudelijke discussie. Op diverse onderwerpen ondersteunt het bureau de ontwikkeling of verspreiding van veiligheidsbeleid.

 

Delen

Oppervlakte 4.800 km2
Inwoners 1,75 miljoen
Gemeenten 23
Districten 7 (inclusief Zeehavens)
Basisteams 18
 • Alblasserdam
  Albrandswaard
  Barendrecht
  Capelle aan den IJssel
  Dordrecht
  Goeree-Overflakkee
  Gorinchem
  Hardinxveld-Giessendam
 • Hendrik-Ido-Ambacht
  Hoekse Waard
  Krimpen aan den IJssel
  Lansingerland
  Maassluis
  Molenlanden
  Nissewaard
  Papendrecht
 • Ridderkerk
  Rotterdam
  Schiedam
  Sliedrecht
  Vlaardingen
  Voorne aan Zee
  Zwijndrecht