Regio Oost-Nederland (2)

Over regio Oost-Nederland (2)

De politie-eenheid Oost-Nederland bedient met 7.000 politiemedewerkers de regio met meeste inwoners, het grootste oppervlak en de meeste gemeenten. De eenheid is gevormd door een samengaan van de voormalige regiokorpsen IJsselland, Twente en de drie Gelderse korpsen. De eenheid kenmerkt zich door een uitgestrekt en gevarieerd gebied met betekenisvolle steden, waarvan er zeven 100.000 plus zijn. Ook zijn er karakteristieke dorpen te vinden, de grote rivieren en (nationale) natuurgebieden zoals de Veluwe en de Weerribben.

Gemeenten, het OM en de politie hebben een gezamenlijke regionale veiligheidsstrategie op hoofdlijnen om veiligheidsvraagstukken te verkennen en aan te pakken. In de eerste plaats omdat veiligheidsvraagstukken en criminaliteit zich niet aan gemeentegrenzen houden en soms ook eenheid-overschrijdend zijn. Vraagstukken die in meerdere gemeenten spelen, lijken qua inhoud op elkaar en dat maakt dat je van elkaar kunt leren in beleid en aanpak. Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat gezamenlijk beter kan, pakken we samen op met behoud van lokale verantwoordelijkheden. In geval van gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken die breed als probleem worden ervaren, groeien partners toe naar een afgestemde bovenlokale aanpak. De bestaande bestuurlijke overlegstructuren op het niveau van de vijf veiligheidsregio’s zijn daarbij een essentieel onderdeel en een goede bestuurlijke maat om veiligheidsvraagstukken af te stemmen.

Overlegstructuur

In Oost-Nederland is gekozen voor een getrapt model voor bestuurlijke afstemming en besluitvorming, er zijn drie treden te onderscheiden, lokaal, districtelijk en regionaal.

De lokale driehoeksoverleggen zijn georganiseerd op het niveau van de 27 basisteams. Tijdens dit overleg worden door het gezag afspraken met de politie gemaakt over de concrete inzet van de politie. Aan deze inzet liggen onder meer ten grondslag de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten en de doelstellingen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. Ook worden in de lokale driehoek afspraken gemaakt over de inzet van de politie bij demonstraties, evenementen en andere incidenten of (eenmalige) gebeurtenissen.

Het districtelijk veiligheidsoverleg (DVO) is het overleg op het niveau van politiedistrict (tevens de veiligheidsregio). In dit overleg worden veiligheidsthema’s vanuit de politie en gemeenten met elkaar gedeeld en gezocht naar afstemming. Dit is het bestuurlijke niveau waarin men elkaar goed kent en ook op diverse andere terreinen samenwerkt. Deelnemers zijn de burgemeesters, vertegenwoordiger(s) van het Openbaar Ministerie (plv. hoofdofficier / officier beleid en strategie) en vanuit de politie de districtschef en een lid van de eenheidsleiding.

Op het niveau van de eenheid is er een zogenaamde beleidsdriehoek (artikel 41 Politiewet), waar de regioburgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef overleggen. In dit overleg, dat circa zes maal per jaar wordt gehouden, vindt afstemming plaats over thema’s uit landelijke overleggen en eenheidsvraagstukken. In de beleidsdriehoek wordt tevens het regionaal veiligheidsoverleg (RVO) voorbereid.

Het regionaal veiligheidsoverleg (RVO) vindt vijf of zes maal per jaar plaats en is het overleg van de vijf voorzitters van de districtelijke veiligheidsoverleggen (onder wie de regioburgemeester), de hoofdofficier van justitie en de politiechef. De districtsvoorzitters vormt de verbinding met de collega’s in de districten. Het overleg is ook het klankbord van de regioburgemeester voor diens optreden in het landelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid (LOVP). Dit overleg bereidt ook het bestuurscollege voor.

Het bestuurscollege komt twee maal per jaar samen, onder voorzitterschap van de regioburgemeester. De burgemeesters en hoofdofficier die hierin zitting hebben stellen het jaarverslag en eens per vier jaar het regionaal beleidsplan vast (art 39 Politiewet). Daarnaast worden in het bestuurscollege regiobrede politieonderwerpen die het gezag aangaan met de eenheidsleiding besproken.

Delen

Oppervlakte 8.558 km2
Inwoners 3,2 miljoen
Gemeenten 76
Districten 5
Basisteams 28
 • Aalten
  Almelo
  Apeldoorn
  Arnhem
  Barneveld
  Berg en Dal
  Berkelland
  Beuningen
  Borne
  Bronckhorst
  Brummen
  Buren
  Culemborg
  Dalfsen
  Deventer
  Dinkelland
  Doesburg
  Doetinchem
  Druten
  Duiven
  Ede
  Elburg
  Enschede
  Epe
  Ermelo
  Haaksbergen
 • Hardenberg
  Harderwijk
  Hattem
  Heerde
  Hellendoorn
  Hengelo (O)
  Heumen
  Hof van Twente
  Kampen
  Lingewaard
  Lochem
  Losser
  Maasdriel
  Montferland
  Neder-Betuwe
  Nijkerk
  Nijmegen
  Nunspeet
  Oldebroek
  Oldenzaal
  Olst-Wijhe
  Ommen
  Oost Gelre
  Oude IJsselstreek
  Overbetuwe
 • Putten
  Raalte
  Renkum
  Rheden
  Rijssen-Holten
  Rozendaal
  Scherpenzeel
  Staphorst
  Steenwijkerland
  Tiel
  Tubbergen
  Twenterand
  Voorst
  Wageningen
  West Betuwe
  West Maas en Waal
  Westervoort
  Wierden
  Wijchen
  Winterswijk
  Zaltbommel
  Zevenaar
  Zutphen
  Zwartewaterland
  Zwolle