Regio Noord-Nederland (1)

Over regio Noord-Nederland (1)

De regionale eenheid Noord-Nederland heeft onder de regio’s veruit de grootste oppervlakte en omvat de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Zowel de drie districten van de eenheid als de veiligheidsregio’s volgen de provinciegrenzen. Het werkgebied is ook gevarieerd. Onder de 40 gemeenten zijn centrumsteden als Groningen, Assen en Leeuwarden en karakteristieke dorpen, maar ook zeehavens, een chemiepark en een waterrijk gebied met de Waddeneilanden als bijzondere markering. Een gebied waar de weidsheid wordt gewaardeerd en tegelijkertijd diezelfde uitgestrektheid vraagt om specifieke maatregelen en keuzes.

In deze context vormt samenwerking in noordelijk verband meerwaarde. Samen willen we veiligheidsvraagstukken oplossen. In de eerste plaats omdat vraagstukken van onveiligheid en criminaliteit zich niet aan gemeentegrenzen houden. En waar dat wel het geval is, lijken de problemen van de ene gemeente vaak sterk op die van een ander. Kortom, we gaan voor een bovenlokale aanpak van problemen als die grensoverschrijdend zijn en naar een bovenlokale prioritering als de problemen breed worden ervaren. Kort gezegd: Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op.

Overlegstructuur
De burgemeesters stemmen frequent af met de politie in een lokaal politieoverleg. De driehoeksoverleggen zijn georganiseerd op het niveau van de robuuste basisteams. Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt over de concrete inzet van de politie. Aan deze inzet liggen onder meer ten grondslag de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten en de doelstellingen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. De leden van de driehoek beslissen over de inzet van de politie bij demonstraties, evenementen en incidenten.

Op het niveau van de eenheid overleggen de regioburgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef met elkaar, zoals ook staat beschreven in artikel 41 van de politiewet. De burgemeesters van Leeuwarden en Assen zijn, vanuit hun rol als voorzitter Veiligheidsregio van respectievelijk Fryslân en Drenthe, hieraan toegevoegd. In dit overleg, dat gemiddeld zo’n zes keer per jaar wordt gehouden, vindt afstemming plaats over thema’s uit landelijke overleggen en over eenheidsvraagstukken.

Eveneens op niveau van de eenheid vindt het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO) plaats, onder voorzitterschap van de regioburgemeester. Deelnemers aan dit overleg zijn de burgemeesters van de 40 gemeenten en de regio hoofdofficier van justitie. De regionale politiechef woont als vaste adviseur de bijeenkomsten van het RBPO bij. Het overleg heeft een informerend, opiniërend, coördinerend en afstemmend karakter. Tweemaal per jaar komen de leden bijeen voor procedurele aangelegenheden en wordt er dieper ingegaan op een inhoudelijk thema dat ons allen bindt en bezighoudt. Het Regionaal Beleidsplan omvat de regionale thema’s die een gezamenlijke inspanning vereisen. Bestuurders zijn als portefeuillehouder aangewezen en ambtelijke werkgroepen zijn aan de slag.

Delen

Oppervlakte 11.400 km2
Inwoners 1,7 miljoen
Gemeenten 40
Districten 3
Basisteams 16
 • Aa en Hunze
  Achtkarspelen
  Ameland
  Assen
  Borger-Odoorn
  Coevorden
  Dantumadiel
  De Fryske Marren
  De Wolden
  Eemsdelta
  Emmen
  Groningen
  Harlingen
  Heerenveen
 • Het Hogeland
  Hoogeveen
  Leeuwarden
  Meppel
  Midden-Drenthe
  Midden-Groningen
  Noardeast-Fryslân
  Noordenveld
  Oldambt
  Ooststellingwerf
  Opsterland
  Pekela
  Schiermonnikoog
  Smallingerland
 • Stadskanaal
  Südwest Fryslân
  Terschelling
  Tynaarlo
  Tytsjerksteradiel
  Veendam
  Vlieland
  Waadhoeke
  Westerkwartier
  Westerveld
  Westerwolde
  Weststellingwerf