Recente publicaties op onze website

11 mei 2023

Hieronder een overzicht van recente publicaties op onze website.

  • Transitie Landelijke Eenheid: Kamerbrief 24 maart 2023
    Volgens advies van de commissie Schneiders wordt de Landelijke Eenheid (LE) gesplitst in twee landelijke eenheden: de Eenheid landelijke expertise en operaties en de Eenheid opsporing en interventies. In deze Kamerbrief licht de minister toe welke stappen worden ondernomen om de transitie in goede banen te leiden en de twee landelijke eenheden per 1 januari 2024 te laten ontstaan.

  • Landelijk beeld jaarwisseling 2022-2023
    De minister van Jusitie en Veiligheid heeft op 6 januari 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over het Landelijk beeld jaarwisseling 2022-2023.
    De kamerbrief geeft een totaalbeeld van het verloop van de jaarwisseling 2022-2023. Het totaalbeeld is tot stand gekomen op basis van de door de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de door VeiligheidNL opgestelde jaarwisselingsrapportages.