Kamerbrief Sterkteverdeling en capaciteit politie (13 april 2023)

25 april 2023

Door de Tweede Kamer is verzocht om meer informatie over de totstandkoming en huidige werking van de verdeling van sterkte over regionale eenheden van de politie. In deze brief gaat de minister in op dit verzoek. In de brief wordt ook aangegeven dat er n.a.v. een brief van de Regioburgemeesters en OM en de wens van de Tweede Kamer wordt gewerkt aan een nieuwe verdeelsystematiek voor het verdelen van eventuele nieuwe sterkte over de regionale eenheden.

De opdracht daartoe wordt extern uitgezet bij een onafhankelijke partij. Bij het proces worden de politie, het  Openbaar Ministerie en de Regioburgemeesters nauw betrokken.