Landelijk beeld jaarwisseling 2022-2023

15 februari 2023

De minister van Jusitie en Veiligheid heeft op 6 januari 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over het Landelijk beeld jaarwisseling 2022-2023.

De kamerbrief geeft een totaalbeeld van het verloop van de jaarwisseling 2022-2023. Het totaalbeeld is tot stand gekomen op basis van de door de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de door VeiligheidNL opgestelde jaarwisselingsrapportages.

De rapportage geeft uitsluitend een cijfermatig beeld weer van de jaarwisseling.

Voor de volledige inhoud van de brief en de bijlagen verwijzen wij u graag naar onderstaande links.