Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters april 2022

19 april 2022

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 11 april 2022. In dit LOVP spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, onder meer over de uitwerking van het regeerakkoord ten aanzien van de politie, de verdeling tussen de eenheden van extra agenten, de Veiligheidsagenda en het Team Openbare Orde Inwinning (TOOI).

Ook werd de jaarverantwoording van de politie over 2021 en het addendum van de meerjarige aanschrijving voor de politie besproken. Daarbij was veel waardering voor alle agenten die in lastige omstandigheden hebben kunnen bijdragen aan de goede resultaten die de politie als geheel heeft behaald in een bijzondere en ingewikkelde periode voor de politie. Tot slot was er een presentatie over het reputatie- en vertrouwensonderzoek naar de politie.

Daarnaast hebben wij in deze nieuwsbrief twee interviews:

Een interview met Annemieke van Dam, directeur-generaal van het programma DGO (Directoraat-Generaal Ondermijning). Het programma is voor de duur van deze kabinetsperiode verlengd om de brede gezamenlijke aanpak verder aan te jagen en vorm te geven.

En een interview met korpschef Henk van Essen over de Strategische agenda politie 2021-2025.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.