Analyse regeerakkoord Kabinet Rutte IV

16 december 2021

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord van Kabinet Rutte IV gepresenteerd.

Dit akkoord (zie pagina’s 16-18 van het akkoord en pagina 12 bijlage budgettair kader) investeert in de rechtsstaat en kan niet los worden gezien van de investeringen die reeds met Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

Ambities van het nieuwe kabinet zijn gericht op de aanpak van cybercrime, ondermijning en drugscriminaliteit, mensenhandel, het stelsel bewaken en beveiligen, betere informatiedeling en het versterken van de inlichtingendiensten. Daarnaast zet het Kabinet in op een stabiele financiering van de organisaties en laagdrempeliger toegang tot het recht (verlaging griffierechten en versterken sociale advocatuur).

In totaal trekt het nieuwe Kabinet 1 miljard euro uit voor deze ambities. Daarvan gaat 200 miljoen euro naar de politieorganisatie, 200 miljoen euro naar het OM en de rechtspraak, 100 miljoen euro naar de aanpak van ondermijning (waaronder het versterken van de landelijke recherche) en 200 miljoen structureel naar preventie (brede wijkenaanpak). Ook investeert het Kabinet structureel 250 miljoen euro in de inlichtingendiensten MIVD, AIVD en NCTV.

Met de eerdere intensiveringen tijdens Prinsjesdag van 434 miljoen structureel in de bestrijding van ondermijning en 200 miljoen euro uit de motie Hermans voor politie en boa’s ligt hier in totaliteit zo’n 1,6 miljard euro om de rechtsstaat verder te versterken. Ongeveer 400 miljoen euro van dit bedrag is bestemd voor de politie.

De afgelopen periode hebben de regioburgemeesters (samen met politie, OM, Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten) gepleit voor een noodzakelijke versterking van de rechtsstaat richting een nieuw Kabinet. Naast ambities verwoord in position papers, riepen wij meerdere malen op om de basis op orde te brengen in de organisaties in de keten en luidden wij de alarmbel over structurele tekorten.

Brief aan de informateur - Brandbrief politie (2 december 2021)

Bijlagen:
Coalitieakkoord 2021 – 2025 (15 december 2021)

Budgettaire Bijlage Coalitieakkoord