Aanpak georganiseerde criminaliteit op hoofdlijnen

26 april 2022

De minister van Veiligheid en Justitie heeft vandaag (26 april 2022) de Tweede Kamer geïnformeerd over haar aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Specifiek wordt er ingegaan op de jaarlijkse inzet van 82 miljoen euro voor de preventieve aanpak om jongeren uit de drugscriminaliteit te houden. Deze gelden komen voort uit de Prinsjesdaggelden 2021, waarin het kabinet aankondigde om 524 miljoen extra uit te geven tegen ondermijnende criminaliteit, waarvan 434 miljoen structureel.

In de bijlagen bij de brief wordt ook ingegaan op de aanpak van criminele geldstromen en op het fenomeen ‘ondergronds bankieren’.

Voor de volledige inhoud van de brief en de bijlagen verwijzen wij u graag naar onderstaande links.

TK brief - Aanpak georganiseerde criminaliteit op hoofdlijnen

Bijlage 1. Investeringen en beoogde resultaten

Bijlage 2. Plan van aanpak criminele geldstromen

Bijlage 3. Ondergronds bankieren

Bijlage 4. Monitoring betere waarborgen veiligheid melder