Versterk de basis van onze rechtsstaat!

21 september 2021

De regioburgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie zien in de door de demissionair minister gepresenteerde begroting een structurele investering in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en toegang tot het recht. Dit is een belangrijke stap die de demissionair minister zet. Helaas zien wij tegelijkertijd dat deze investering niet voldoende is om het fundament van de organisaties in de strafrechtketen duurzaam te versterken. Investeringen daartoe door een nieuw Kabinet zien wij liever vandaag dan morgen. 

De structurele investering in de veiligheidsketen in de door de demissionair minister gepresenteerde begroting is erkenning van de noodzaak om in veiligheid te investeren. Het betreft echter geld specifiek voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en toegang tot het recht. Hiermee pleegt de Minister een noodzakelijke, forse investering in de aanpak van een hardnekkig en urgent probleem.

De regioburgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en andere organisaties in de strafrechtketen hebben bij herhaling aandacht gevraagd voor het structureel versterken van het fundament van onze rechtsstaat. De afgelopen jaren hebben organisaties in de hele veiligheidsketen te weinig middelen gehad voor de uit te voeren taken; het piept en het kraakt daardoor. Veiligheid in de wijken en een robuuste strafrechtketen staan of vallen met goed bemenste en goed toegeruste basisteams van de politie, versterking van recherchecapaciteit, voldoende rechters en officieren van justitie. Er zal daarom aanzienlijk in opleidingscapaciteit moeten worden geïnvesteerd. Ook is betere ICT nodig om personeel bij politie, de rechterlijke macht en andere partners, te ondersteunen in hun werk en de strafrechtketen verder te optimaliseren. Die investeringen zien wij liever vandaag dan morgen.

Daarom roepen wij de politiek nogmaals op om bij een nieuw te vormen Kabinet structureel minimaal 1 miljard euro extra beschikbaar te stellen, zodat we het fundament van onze rechtsstaat kunnen versterken en ons land veiliger wordt. 

Gerrit van der Burg (Openbaar Ministerie)

Femke Halsema (regioburgemeesters)

Henk van Essen (politie)