Oproep aan een nieuw Kabinet: investeer in de rechtsstaat

23 juni 2021

De onderhandelingen over een nieuw Kabinet zijn in volle gang. Veel aandacht gaat daarbij uit naar sociaal en economisch herstel na een ongekende naoorlogse crisis als gevolg van de wereldwijde COVID-19 pandemie. Maar om dit herstel vorm te geven, is een stevig fundament nodig: onze rechtsstaat.

En deze rechtsstaat heeft nadrukkelijk onderhoud nodig, zo bepleiten de regioburgemeesters, het Openbaar Ministerie, de Politie, de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten in hun gezamenlijke statement. In totaal is ongeveer 1,3 miljard euro nodig om te zorgen dat deze partners in de rechtsstaat de uitdagingen van morgen effectief te lijf kunnen gaan.