Recente publicaties op onze website

14 juni 2021

Hieronder een overzicht van artikelen die in mei 2021 op onze website verschenen:

Brief 'Versterken rechtsstaat' aan informateur

Met links naar de brief aan informateur Hamer (19 mei) inzake het investeren in de rechtsstaat en naar de position paper.

Wisselend financieel beleid risicovol voor politie, OM en Rechtspraak

De Politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak hadden de afgelopen 10 jaar te maken met wisselend beleid, voor zowel de manieren waarop deze organisaties worden gefinancierd als het door het kabinet beschikbaar gestelde geld. Deze gang van zaken zit samenwerking in de weg en is risicovol voor continuïteit van de betrokken organisaties.
In dit artikel vindt u een toelichting en een link naar het rapport Continuïteit in de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).