VNG-brief commissiedebat 'Criminaliteitsbestrijding en de aanpak van ondermijning' op 16 juni

14 juni 2021

Op woensdag 16 juni aanstaande spreekt de minister van Justitie en Veiligheid met de Vaste Kamercommissie over criminaliteitsbestrijding en de aanpak van ondermijning.

De omvang, de groei en de meedogenloosheid van de georganiseerde criminaliteit in Nederland vragen om een voortvarende, integrale en effectieve aanpak. Structurele financiering is daarbij noodzakelijk. In eerdere brieven vanuit de regioburgemeesters, VNG en NGB aan de Kamercommissie en de minister is hier ook aandacht voor gevraagd.

Met bijgevoegde brief brengt de VNG bij de Kamer een aantal zaken opnieuw onder de aandacht. Voor gemeenten zijn problemen rond ondermijning ingrijpend. Niet enkel qua criminaliteit, ook de brede leefbaarheid en veiligheid wordt aangetast. Het gaat om thema’s als digitale weerbaarheid en het versterken van de lokale handhaving. In de brief wordt er ook opnieuw aandacht gevraagd voor adequate wetgeving voor het uitwisselen van informatie binnen samenwerkingsverbanden, de screening van ambtenaren in de ondermijningsaanpak met de VOG-politiegegevens en de inzet van bestuurlijke maatregelen bij woningbeschietingen (uitbreiding 174a Gemeentewet).

In onderstaande link de volledige brief:

Brief VNG voor Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning 16 juni 2021