Rechtsstaatpoort: wat is de Rechtsstaat ons waard? Debat maandag 21 juni van 17.00-18.00 uur

14 juni 2021

De samenleving verandert. Criminaliteit digitaliseert en onder- en bovenwereld raken op een ongewenste manier aan elkaar verbonden, zowel nationaal als internationaal. Maatschappelijke normen verschuiven en de rechtsstaat staat onder druk. De Politie, het OM en de Rechtspraak moeten daarop inspelen en mee veranderen. Dat vraagt investeringen in kwantiteit en kwaliteit. Daar hoort een stabiele financiering bij. Alleen zo kan de strafrechtketen haar maatschappelijke opgave nu en in de toekomst garanderen.

Tijdens de #Rechtsstaatpoort gaat de top van het OM, Politie en Rechtspraak hierover in gesprek met Kamerleden. De regioburgemeesters onderschrijven dit initiatief en namens hen zal burgemeester John Jorritsma  (Eindhoven) hier een bijdrage aan leveren.

Op maandag 21 juni van 17.00 tot 18.00 uur kun je live meekijken via deze link

Het debat is later via dezelfde link terug te kijken.

Daarnaast hebben Politie, OM en de Raad voor de Rechtspraak hun positon papers in samenhang in een visual gepresenteerd om zo de samenhang van de position papers te benadrukken. Alleen als er evenwichtig in de gehele keten wordt geïnvesteerd, kan deze optimaal functioneren.

Flyer Rechsstaatpoort