SCHERP: het magazine over intelligence gestuurd politiewerk

8 maart 2021

In het LOVP van 1 maart 2021 kregen de leden van het LOVP een presentatie van de politie over de Ontwikkelagenda Intelligence.

Intelligence zorgt dat de politie informatie scherpt krijgt. Data vormt meer en meer dé basis voor het politiewerk.

In het magazine komen diverse politie professionals aan het woord die vertellen hoe de politie een stap zet van ‘onderbuik’ naar onderbouwing van data en van reactie naar pro-actie. Het geeft een goed beeld hoe intelligence het hedendaagse politiewerk verandert en welke invloed dat heeft op het veiligheidsdomein. En dit is pas het begin, feiten en cijfers laten zien dat we in de toekomst meer en meer datagedreven gaan werken!

Lees meer in Magazine SCHERP: Over intelligence gestuurd politiewerk