Inspectie JenV

1 december 2017

Met de voortgangsrapportage is in december 2017 ook het 6e onderzoeksrapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de Nationale Politie aan de Tweede Kamer gestuurd.

In dit onderzoek is ingezoomd op de gebiedsgebonden politiezorg. De inspectie constateert dat de basisteams gevormd zijn maar dat de gebiedsgebonden politiezorg daarbinnen nog aan het begin van haar ontwikkeling staat.  Binnen de basisteams is meer duidelijkheid nodig over ieders rol en moeten rollen ook zoals ze zijn bedoeld worden ingevuld. Het is daarnaast belangrijk dat de capaciteit evenwichtiger verdeeld wordt over incidentafhandeling en wijkgerichte taken. Hierbij kan het helpen als teamchefs niet alleen afgerekend worden op prestatiecijfers over incidentafhandeling, maar dat ze ook meer ruimte krijgen voor inzet van wijkagenten op preventie en proactieve aanpak van overlast in de wijk. Daarnaast geeft de inspectie aan dat het belangrijk is dat er meer verbinding komt van de teams met de wijken. Sommige teams proberen dit door GGP-medewerkers en wijkagenten te laten samenwerken in een kleiner werkgebied. Dit verdient aandacht bij de verdere ontwikkeling van de politieorganisatie.