Bespoedigen uitvoering wetsvoorstel verruiming van artikel 174a Gemeentewet (4 december 2020)

7 december 2020

Namens de G4-gemeenten, de VNG en het NGB hebben de regioburgemeesters aandacht gevraagd bij de minister van Justitie en Veiligheid voor het snel behandelen van het concept wetsvoorstel inzake uitbreiden artikel 174a Gemeentewet.

De beoogde verruiming van dit artikel geeft burgemeesters de bevoegdheid om woningen te sluiten wanneer er sprake is van ‘ernstig geweld van buitenaf’, zoals bij een beschieting of explosief. Ook wordt het mogelijk voor burgemeesters om woningen te sluiten wanneer er wapens worden gevonden.

Zie hieronder ook de brief aan de minister:

Bespoedigen uitvoering wetsvoorstel verruiming van artikel 174a Gemeentewet (4 december 2020)