Doorontwikkeling dienstverlening politie

1 december 2020

In het LOVP van 23 november 2020 heeft de politie een toelichting gegeven op de doorontwikkeling van de dienstverlening.

De politie werkt aan een uniform landelijk dienstverleningsniveau waar met het lokaal bestuur kan worden overlegd over (lokaal) maatwerk.

Oscar Dros, politiechef Oost-Nederland, is landelijk portefeuillehouder van het onderwerp Dienstverlening: “Onder de noemer Politie in Verbinding focussen we ons de komende jaren op onder andere het versterken van de digitale dienstverlening. Politie in Verbinding is daarbij gericht op het beschikbaar maken van meer kanalen, het vergroten van het gemak voor burgers en het verhogen van de reactiesnelheid op vragen en verzoeken van burgers. De nadruk ligt op het digitale contact, echter we blijven aandacht besteden aan de ‘fysieke’ dienstverlening en het ‘warme’ contact, waar dat nodig is.”

De politie gaf na afloop van het LOVP van 23 november 2020 een toelichting op hoe ze met de dienstverlening aansluiten bij de behoeften van burgers:

Toelichting politie op doorontwikkeling dienstverlening

De visie van de politie op dienstverlening ‘Politie in Verbinding’ is hier te lezen:

Visie dienstverlening politie: Politie in Verbinding. Werken aan nieuwe contacten tussen burgers en politie