Kamerbrief Opsporing en vervolging mensenhandel

30 november 2020

De staatssecretaris schrijft in november 2020 aan de Tweede Kamer dat er de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd in de opsporing en vervolging van mensenhandelaren. Deze investeringen vertalen zich niet meteen in concrete resultaten: het werven van nieuwe medewerkers, het aanleren van nieuwe werkwijzen, het ontwikkelen van nieuwe technologieën, het certificeren van rechercheurs en trainen van alle eerstelijns politie agenten kost tijd. Grote effecten van deze investeringen worden pas op termijn zichtbaar. Tegelijkertijd lijkt er dit jaar al een eerste effect te zijn van deze maatregelen. Voor het eerst sinds jaren is er sprake van een toename van het aantal geregistreerde OM-verdachten.

De staatssecretaris kondigt aan komend voorjaar met een verkenning te komen van een wijziging van artikel 273f Wetboek van Strafrecht. Dit artikel wordt als lang en complex ervaren en staat mogelijk vervolging in de weg.

De staatssecretaris kondigt de uitrol van de Domein Overstijgende Informatiegestuurde Werkwijze (DIGW) aan in alle eenheden. Met DIGW worden signalen vanuit intelligence, opsporing en de gebiedsgebonden politiezorg beter met elkaar verbonden. Concreet betekent dit onder meer dat alle mutaties die door politiemedewerkers gedaan worden, worden doorzocht op signalen die een aanwijzing voor mogelijke mensenhandel bevatten.

Met betrekking tot de voortgang op de veiligheidsagenda wordt dit jaar een lichting stijging van 15 verdachten mensenhandel voorzien. Conform de motie Segers-Asscher is er t.b.v. mensenhandel de komende jaren 10 miljoen euro toegezegd. Dit vertaald zich in 58fte, bedoeld voor digitale- en tactische opsporingscapaciteit. Echter is er sprake van een hoge mate van uitstroom, waardoor de nieuwe aanwas zich niet gelijk in hogere resultaten vertaald.

Kamerbrief Opsporing en vervolging mensenhandel (18 november 2020)