GGP en politiecapaciteit

5 november 2020

Tot 2024 is in de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) sprake van een onderbezetting en van andere factoren die leiden tot inzetbaarheids- en inplanbaarheidsvraagstukken, waardoor grote rooster- en werkdruk ontstaat.

In de Kamerbrief wordt ingegaan op de recente vernieuwing van het basispolitieonderwijs. Ook is een palet aan maatregelen in kaart gebracht, waar de politiechef afhankelijk van de lokale situatie uit kan kiezen.

Tot de maatregelen behoort het inzetten van gecertificeerde medewerkers uit andere onderdelen in de vol continu roosters in de GGP, bijvoorbeeld voor een aantal diensten per jaar. Zo kan het inzetten van medewerkers van districtsrecherches, informatieknooppunten en flexteams als ook de inzet van operationeel experts of van medewerkers die in een programma- of beleidsfunctie actief zijn, potentieel enkele honderden extra fte’s aan inplanbare capaciteit opleveren.
Aan de instroom-kant behoort het vergroten van de instroom met ‘executieven met een specifieke inzet’ (ESI) in de gebiedsgebonden politie tot de mogelijkheden.
Voorts worden er creatieve maatregelen in kaart gebracht om de GGP te ontlasten, zoals het inzetten van studenten bij de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. Ook zal worden bezien of er mogelijkheden zijn voor de eenheden om elkaar te ontlasten middels een vorm van bovenregionale bijstand. Waar het gaat om het werkaanbod van de politie zullen door de gezagen in extra scherpte lokale en landelijke keuzes gemaakt moeten worden.

In het LOVP voeren de minister, korpschef en de gezagen blijvend gesprek over de uitdaging op de inzetbaarheids- en inplanbaarheidsvraagstukken bij de politie.

Kamerbrief GGP en politiecapaciteit (4 november 2020)

Bijlage bij Kamerbrief GGP en politiecapaciteit (4 november 2020)