Brief van de Regioburgemeesters, VNG en NGB voor het AO op 29 oktober inzake georganiseerde criminaliteit/ondermijning

21 oktober 2020

De omvang, de groei en de meedogenloosheid van de georganiseerde criminaliteit in Nederland vragen om een voortvarende en effectieve aanpak. Dat schrijven de Regioburgemeesters, de VNG en het NGB in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Op 29 oktober 2020 staat er een Algemeen Overleg gepland waarin de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid spreekt met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

In de brief wordt aandacht gevraagd voor preventie (het belang van een integrale wijkaanpak) en repressie (onder andere het versterken van de strafrechtketen). Daarnaast wordt er opnieuw aandacht gevraagd voor adequate wetgeving voor het uitwisselen van informatie onder andere binnen de gemeente en wordt er gepleit voor een zwaardere screening van bestuurders, medewerkers van de RIEC’s en gemeentelijke ambtenaren die werken met vertrouwelijke veiligheidsinformatie.

Brief voor het Algemeen Overleg 29 oktober 2020 georganiseerde criminaliteit/ondermijning