Oproep aan politiek: geef politie meer grip op wijk en web

9 oktober 2020

Niet alleen meer blauw op straat in de wijk, maar juist ook op de digitale snelweg.
Willen we als land de politie krachtig houden, dan moet een volgend kabinet investeren. Anders lopen we de kans dat de politie inboet aan vertrouwen.

Dat is de waarschuwing van de regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie (OM) aan alle politieke partijen. Voor deze versterking van de politie is een investering van bijna 600 miljoen euro reëel en nodig. Veiligheid en het in tact houden van de rechtstaat is een voorwaarde voor de basisinfrastructuur van dit land.

Zo’n investering betaalt zich vooral uit als de toekomstige regering ook investeert in preventie in wijk, jeugd en zorg en de strafrechtketen (o.a. OM, Rechtspraak, reclassering en slachtofferhulp), zodat criminaliteit voorkomen kan worden en als deze toch plaatsvindt vervolging en veroordeling beter is gewaarborgd.

Eerste stap

De regioburgemeesters en het OM hebben bekeken en berekend wat er nodig is voor een sterkere politie; niet alleen in de eerstvolgende kabinetsperiode, maar ook wat noodzakelijk is voor een sterke politieorganisatie tot 2030. Het volgende kabinet moet daartoe de eerste stap zetten. Dan gaat het om 1000 fte extra in de basisteams (voor allerlei soorten politiewerk in de wijk en opsporing), zo’n 580 fte zij-instroom van specialisten en extra geld voor investeringen in ICT, innovatie, goed werkgeverschap en de politieacademie.

Anders

Er is een andere kijk op de politie nodig en er is een ander soort politie nodig, zeggen de partners. Simpelweg omdat de wereld is veranderd. Ook criminaliteit vindt steeds vaker digitaal plaats. Mede daardoor wordt de aanpak van bijvoorbeeld de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit steeds kennisintensiever en vraagt om meer (digitale) samenwerking op allerlei vlakken, met verschillende partners.

De komende jaren staat de politie voor een enorme uitdaging om goed toegerust te zijn op die veranderende, steeds verder digitaliserende wereld. Door meer in contact te staan met de wijk, of het nu om fysieke of digitale aanwezigheid gaat, kan onrust vroegtijdig gesignaleerd worden. Daarom moet er bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in opleidingen en (wijk)agenten die digitaal vaardig zijn. Ook voor de aanpak van de ‘zware jongens’ zijn onder meer investeringen nodig in betere ICT-systemen en het inzetten van nieuwe technologie voor de politietaak (R&D).

Basisteams moeten tegelijkertijd op peil gehouden worden om  te voorkomen dat ervaren (wijk)agenten noodgedwongen ander politiewerk moeten uitvoeren.

Verbonden

De dringende aanbevelingen van de gezagen (regioburgemeesters en OM) en politie zijn te lezen in hun gezamenlijke position paper: ‘de politie van morgen en overmorgen’, inclusief de becijferde bedragen die bij de gewenste versterking van de politie horen. Daarbij hoort ook een stabiel beleid en een financiële zekerheid die verder strekt dan een regeerperiode van vier jaar. Daarvoor moeten nú de juiste keuzes worden gemaakt. 

Position paper: de politie van morgen en overmorgen (oktober 2020)

Uitwerking position paper politie 2021-2025 (oktober 2020)