Halfjaarbericht politie najaar 2019

18 december 2019

Minister Grapperhaus informeerde op 17 december de Tweede Kamer over het halfjaarbericht politie najaar 2019. Het halfjaarbericht bevat informatie over de huidige staat van de politie, aan de hand van de vier strategische opgaven die de politie richting geven, te weten: ontwikkelagenda's GGP en opsporing, de veiligheidsagenda, de aanbevelingen evaluatie Politiewet 2012 en de uitvoering van het arbeidsvoorwaarden akkoord.

De minister stelt zich het perspectief op de lange termijn tot een grotere en verjongde politieorganisatie. De komende jaren zal de inzetbaarheid evenwel onder druk staan vanwege vergrijzing en de vervanging van ervaren collega´s door collega´s die nog in opleiding zijn. Hij schrijft met alle betrokken partijen in gesprek te zijn over wat nog meer kan gebeuren om de situatie in de basisteams zo snel als mogelijk weer te normaliseren.

Met het halfjaarbericht zendt de minister de Inspectierapporten over de opsporing mee. Ook is, op vraag van de Kamer, een overzicht van de huidige politielocaties bijgevoegd.  

Daarnaast is op 17 december 2019 de brief over capaciteit naar de Tweede Kamer gegaan, zoals besproken in het  LOVP van december 2019. Daar is in ieder geval ook conform afspraak de zin opgenomen dat de Veiligheidsagenda herijkt zal worden en de minister spreekt steun uit voor de keuzes die het gezag momenteel maakt met betrekking tot de inzet van de politie. Ook in deze brief maakt de minister melding van het dilemma rond het recent gesloten pensioenakkoord met betrekking tot vervroegde uittreding.

Halfjaarbericht politie najaar 2019 (16 december 2019)

Bijlage 1 Halfjaarbericht politie najaar 2019

Reactie op de voorstellen van de vakbonden en de maatregelen van de gezagen in diverse gemeenten (17 december 2019)