Stroomstootwapen

18 november 2019

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 november 2019 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de korpschef toestemming verleent om ca. 17.000 agenten uit te rusten met dit geweldsmiddel.

In onderstaande brief wordt de inzet van het stroomstootwapen toegelicht. Het stroomstootwapen wordt niet aan de persoonlijke bewapening van de politieambtenaren toegevoegd, maar per dienst op de persoon uitgereikt.

Voor de voorbereiding van de invoering van het stroomstootwapen is volgens de korpschef een periode van anderhalf jaar nodig. De korpschef heeft bij de minister van Jutitie en Veiligheid aangegeven dat aansluitend voor de daadwerkelijke invoering van het stroomstootwapen een periode van vijf jaar nodig is. Voor deze termijn is gekozen om de relatief grote impact op de operatie te kunnen spreiden en planmatig te managen zodat de continuïteit van de directe hulpverlening niet in het geding komt.

Kamerbrief stroomstootwapen (15 november 2019)