Impuls 10 miljoen voor verlichting bewaken en beveiligen basispolitiezorg

21 november 2019

Op 20 november zond de minister een brief aan de Kamer met daarin de aankondiging dat het kabinet besloten heeft tot een aanvullende impuls van €10 mln (incidenteel) voor het stelsel van het bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op basispolitiezorg. De minister schrijft dat het kabinet de zorgen van de regioburgemeesters deelt, zeker in het licht van de vervangings- en uitbreidingsopgave die al bestond voor de politie.

In de brief staat dat de middelen allereerst en vooral ten goede zullen komen aan de DKDB en de basisteams (BBE) om de druk te verlichten. Daartoe zal zoveel als mogelijk worden ingezet op versterking en versnelling van de (uitvoering van de) relevante opleidingen bij de Politieacademie. Het betreft onder meer specialistische opleidingen voor nevenfuncties op het gebied van de bewakings- en beveiligingstaken. Zo komt er een bredere basis in de politieorganisatie om deze taken te kunnen vervullen.

Daarnaast kunnen de middelen worden aangewend voor het inhuren van niet-executieve medewerkers waardoor executieve medewerkers vrij gemaakt kunnen worden voor specialistische inhuur, of voor het mogelijk maken van werktijduitbreiding of het vergoeden van extra overuren.

Ook kunnen de extra middelen worden ingezet voor nieuwe technologie en materieel als onderdeel van de alternatieve bewaken-, beveiligen- en getuigenbeschermingsconcepten.

Voor de volledigheid treft u de Kamerbrief bijgaand aan.

Eerder gaf de minister al aan de zorgen van de (regio)burgemeesters te herkennen in antwoord op onze eerdere brieven over politiecapaciteit.

Kamerbrief Reactie op brieven van de Regioburgemeesters inzake bewaken en beveiligen en politiecapaciteit (13 november 2019)

Brief Regioburgemeesters aan Tweede Kamer over politiecapaciteit (29 oktober 2019)

Brief van de Regioburgemeesters aan Ministerie van JenV over bewaken en beveiligen (11 oktober 2019)