Kamerbrief politiecapaciteit

31 oktober 2019

Op 29 oktober 2019 schreven de regioburgemeesters een brief aan de Tweede Kamer waarin zij aangeven dat de druk op de politie-organisatie onhoudbaar wordt.

Er leven grote zorgen over de toename en intensiveringen van landelijke prioriteiten die niet gepaard gaan met een toename van mensen en middelen bij de politie.
De al schaarse politiecapaciteit wordt daarmee steeds meer onder druk gezet, waardoor zowel landelijke als lokale veiligheidsprioriteiten niet langer op een adequate manier kunnen worden uitgevoerd.

Brief Regioburgemeesters aan Tweede Kamer over politiecapaciteit (29 oktober 2019)

Bijlage: Brief VNG en Regioburgemeesters aan de Minister van JenV over Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (28 oktober 2019)