Reactie plannen ‘Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit’

30 oktober 2019

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen nam de Tweede Kamer de motie aan van de Kamerleden Heerma en Dijkhoff om te komen tot een landelijk team dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit moet intensiveren.

Op 18 oktober stuurde het Kabinet haar plannen aan de Kamer onder de noemer ‘Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’.

In onze brief van 29 oktober reageren de regioburgemeesters en de VNG op deze plannen. De belangrijkste punten uit onze reactie zijn:

  1. dat in de plannen helaas niets over geld en omvang te lezen is;
  2. dat structurele inzet gepaard moet gaan met structureel extra geld en menskracht;
  3. dat de verbinding met de regionale en lokale aanpak gelegd moet worden, zodat men elkaar versterkt en elkaar niet in de aanpak in de wielen rijdt;
  4. dat de capaciteit voor een dergelijk team niet uit de eenheden getrokken moet worden, omdat men juist daar ook met een intensivering van de aanpak bezig is;
  5. dat de voorgestelde preventieve lijn (wijkenaanpak) veel meer vanuit lokaal perspectief moet worden vormgegeven;
  6. dat dit team niet in de plaats kan komen van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet in de regio’s met behulp van het ondermijningsfonds. Met andere woorden: het geld uit dit ondermijningsfonds moet structureel gemaakt worden, zodat deze regionale intensivering niet op zal houden te bestaan.

Motie Heerma/Dijkhoff over inrichten van een interventieteam ondermijning (19 september 2019)

Plannen Kabinet 'Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit’:

Reactie regioburgemeesters en VNG op de Kabinetsplannen (28 oktober 2019)

Brief Regioburgemeesters aan de Leden van de Tweede Kamer reactie op motie 19 september (24 september 2019)

Brief van de Regioburgemeesters aan Ministerie van JenV over bewaken en beveiligen (11 oktober 2019)