Regiodeal

19 september 2019

Tot 1 december as. is het mogelijk om eenmalig een bijdrage te ontvangen van het Rijk voor het verbeteren van de brede welvaart.

Deze zogeheten Regiodeal vereist een aansluiting bij partners, zoals gemeenten en provincies, buiten het veiligheidsdomein. Er is een totaal van €180 miljoen te verdelen waar co-financiering een voorwaarde voor is. Een aanvraag heeft een minimum van €5 miljoen en een maximum van €40 miljoen.
Onderdelen van de aanpak van ondermijning die niet gefinancierd worden door het ondermijningsfonds, komen in aanmerking voor deze Regio deal. Denk dan bijvoorbeeld aan de aanpak van mensenhandel, waaronder arbeidsuitbuiting, en de aanpak van zorgfraude.

De Kamerbrief voorziet in meer informatie.