Cybercrime

25 september 2019

De digitale wereld plaatst de samenleving voor uitdagingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. In de Veiligheidsagenda 2019-2022 wordt uiteengezet dat politie cybercrime onderzoeken draait op regionaal niveau (reguliere onderzoeken) en op eenheid overstijgend niveau (fenomeen onderzoeken). Daarbij heeft de politie de beschikking over een Team High Tech Crime dat inzet op de meest complexe en geavanceerde vormen van cybercriminaliteit.

In het LOVP van 16 september 2019 gaf de korpschef een toelichting op de verschillende onderzoeken en de teams die deze onderzoeken draaien. Klassieke vormen van criminaliteit nemen af, terwijl cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit toenemen.

De regionale politie eenheden hebben additionele formatie verkregen uit de extra gelden uit het regeerakkoord. De werving van nieuwe experts die de teams moeten versterken wordt nauwlettend gevolgd. De experts worden toegevoegd aan de al bestaande regionale cybercrimeteams van minimaal 10 fte tactische capaciteit. Ieder team bestaat uit verschillende disciplines: tactiek, digitale opsporing, financieel en intelligence. De teams zetten in op strafrecht, maar ook op preventie en verstoring. Met de grootte van de teams, de multidisciplinariteit en de diversiteit in functie(niveau)s wil de politie zowel een kwalitatieve slag als een kwantitatieve slag maken in de integrale aanpak van cybercrime. In de Veiligheidsagenda 2019-2022 zijn daar nadere afspraken over gemaakt.

Speerpunten aanpak cybercrime

 • Vergroten awareness
 • Verbeteren intake en screening
 • Opbouwen adequate informatiepositie en verbeteren registratie en monitoring
 • Beschikbaarheid van tactische capaciteit
 • Vergroten kennis, kunde en netwerk
 • Inzet van burgers en bedrijven bij preventie en opsporing

 

Veiligheidsagenda en Regeerakkoord

2015-2018:

 • Verruiming aanpak van THTC naar alle eenheden

2017:

 • 10 teams in eenheden

2019:

 • Sluitende aanpak
 • VA afspraken:
  • 310 reguliere onderzoeken (25% alternatieve of aanvullende interventies)
  • 41 fenomeenonderzoeken (50% alternatieve of aanvullende interventies)
  • 20 onderzoeken THTC
 • Versterking (145 fte) wordt ingezet op aanpak eenheid overstijgende fenomenen en dadergroepen voor brede bestrijding.

Om de inspanningen van de eenheden onderling af te stemmen is het Landelijk Operationeel Cybercrime Overleg gestart. Dit bestaat uit de teamchefs van de cybercrimeteams van de eenheden en de cybercrime officieren van alle parketten. Het betreft functionele coördinatie en afstemming die de formele gezagslijnen niet vervangt: lokale zaken zijn geen bespreekpunt en maatschappelijk effect is het uitgangspunt.

De verantwoordelijkheid voor een digitaal veilige samenleving ligt bij meer partijen dan bij de politie, aldus onderzoekers Wouter Stol en Willem Bantema van de Onderzoeksgroep Cybersafety en NHL Stenden Hogeschool.
De rollen die gemeenten op het gebied van digitale en cyberveiligheid kunnen vervullen, hebben zij uiteen gezet. Dit is te lezen via op de webpagina van de Open Universiteit: De veilige stad als collectief doel.

Publicatie: De veilige stad als collectief doel door Jan Willem Sap en Emile Kolthoff (red.)