Reactie motie interventieteam ondermijning

24 september 2019

Op 24 september gaven de (Regio)burgemeesters, VNG, G40 en NGB in een gezamenlijke brief aan de Kamer een reactie op de Kamermotie over het inrichten van een interventieteam ondermijning.

De ondertekenaars van de brief denken ook dat met dit interventieteam nieuwe stappen kunnen worden gezet in een versterkte repressieve bestrijding van de groeiende drugseconomie in ons land. Met de brief brengen de bestuurders drie zaken onder de aandacht. Deze eenheid dient structureel te worden gefinancierd uit extra middelen om te voorkomen dat de huidige incidentele versterking vanuit het ondermijningsfonds teniet wordt gedaan. Tevens gaan ze er van uit dat het team onderdeel wordt van de Nationale Politie zodat de aansluiting met (inter)nationale, regionale en lokale aanpakken en de (basis)politiezorg geborgd blijft. Tot slot pleiten de opstellers van de brief opnieuw voor het structureel maken van het ondermijningsfonds om een brede benadering van de aanpak van ondermijning vorm te kunnen blijven geven.

Zie de motie en de brief.

.