Verruimde sluitingsbevoegdheid drugspanden

14 december 2018

Op dinsdag 11 december jl. stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat een ruimere sluitingsbevoegdheid voor drugspanden aan de burgemeester toekent.

Nu is het zo dat panden gesloten kunnen worden door de burgemeester als er daadwerkelijk drugs worden aangetroffen. De nieuwe aanpassing in de wet maakt het mogelijk voor een burgemeester om een pand te sluiten als er voorwerpen of stoffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs worden gevonden. Te denken valt dan aan bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen.

Deze ontwikkeling past in de eerder door de Regioburgemeesters geuite wensen in de Proeve van Wetgeving om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te verstevigen.

Meer informatie:
Website Eerste Kamer: Steun voor verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden