Administratieve rompslomp belangrijkste oorzaak overbelasting politiepersoneel

14 november 2018

Wat zijn de factoren die tot over- of onderbelasting van politiepersoneel leiden?

In opdracht van het WODC deed SEOR (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) onderzoek naar dit vraagstuk. Het onderzoek richtte zich op wijkagenten, teamchefs C en werknemers Huisvesting, Services en Middelen (HSM-medewerkers). Uit het onderzoek blijkt dat de werkbelasting vooral bij teamchefs en wijkagenten een probleem is.
Alle drie de functiegroepen noemen administratieve rompslomp als belangrijkste oorzaak van overbelasting. Een andere veelgenoemde oorzaak is het uitvoeren van taken die niet tot hun eigenlijke werkzaamheden behoren. Bovendien wordt onvoldoende ondersteuning door het Politie Diensten Centrum (PDC) door alle functiegroepen als oorzaak genoemd.

Bron: website van Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie en veiligheid