Reactie consultatie screening politiepersoneel

13 februari 2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een wetsvoorstel in consultatie gebracht dat gaat over de uitbreiding van mogelijkheden om ambtenaren van politie en politie-externen beter en periodiek te kunnen screenen. De regioburgemeesters ondersteunen deze lijn. Tegelijkertijd verzoeken de regioburgemeesters de minister met klem om screening van bepaalde categorieën gemeentelijk personeel, alsmede personeel in samenwerkingsverbanden (zoals de RIECs en de veiligheidshuizen) vanuit de politie wettelijk mogelijk te maken.

De volledige reactie op het conceptwetsvoorstel vindt u reactie regioburgemeesters (pdf, 163 kB).