Tussenbericht stand van zaken personen met verward gedrag

12 april 2018

Voorzitter Onno Hoes van het Schakelteam ‘personen met verward gedrag’ heeft vandaag een stand van zaken (het zogenaamde ‘tussenbericht’) gestuurd aan haar opdrachtgevers: staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Grapperhaus (JenV) en mw. Kriens (VNG). Ook stuurde het Schakelteam een brief aan alle gemeenteraadsleden.
Bij het tussenbericht zijn resultaten van twee onderzoeken gevoegd. Het eerste betreft een onderzoek naar E33- en E14-meldingen in de politieregistratie en het tweede een gemeentelijke monitor.

 

1. Analyse politieregistraties (E33 en E14)

Het RIVM heeft meldingen met de codes E33 (overlast door verward/overspannen persoon) en E14 (poging tot zelfdoding) in de landelijke politieregistratie van 2015 en 2016 geanalyseerd. Deze analyse geeft inzicht in het aantal individuele personen in de E33- en E14-politieregistraties en over hoe vaak en met welke frequentie er per persoon een registratie is opgemaakt. In de analyse van RIVM worden alleen uitspraken gedaan op landelijk niveau. Uit de analyse blijkt dat 80.000 meldingen in 2016 uiteindelijk te herleiden zijn naar 34.000 unieke personen. De meerderheid veroorzaakt binnen drie maanden een nieuwe melding.

De cijfers geven over een aantal belangrijke zaken geen informatie. Zo worden mensen met verward gedrag die een strafbaar feit plegen of bij andere overlastvormen zijn betrokken, in deze cijfers niet meegenomen (zij worden door de politie geregistreerd onder een andere code). Ook mensen met verward gedrag die niet in aanraking komen met de politie, komen niet voor in deze registraties. De uitgevoerde analyse geeft dus niet het totale aantal mensen met verward gedrag weer. Dit onderzoek is te beschouwen als een vooronderzoek. Deze eerste analyse wordt in september 2018 verrijkt met de politiecijfers van 2017. Daarnaast wordt een aantal andere bronnen van een tweetal regio’s betrokken. Het Schakelteam verwacht dan meer inzicht te krijgen in de achterliggende aard en ernst van de problematiek.

2. Gemeentelijke monitor

Begin februari heeft bureau Significant alle gemeenten benaderd om mee te werken aan een vragenlijst over de aanpak voor personen met verward. 88% heeft de vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de gemeenten werkt aan het thema ‘personen met verward gedrag’. Een deel geeft aan voor het thema een specifieke aanpak te hebben, het merendeel combineert de aanpak met andere thema’s (maatschappelijke opvang, OGGZ/bemoeizorg of veiligheid). De verantwoordelijkheid voor de aanpak is meestal belegd bij burgemeester en zorgwethouder gezamenlijk. De onderzoeksmethode die is toegepast is een vorm van zelfevaluatie; gemeenten geven aan hoe zij de stand van zaken op aspecten rond de aanpak van personen met verward gedrag zien in hun eigen gemeente. Uit de monitor blijkt dat gemeenten redelijk positief zijn over hoe het staat met een sluitende aanpak in hun gemeente. Het Schakelteam wil de komende maanden in een aanvullend onderzoek ook de bevindingen van andere partners bevragen.

Tussenbericht Schakelteam voor personen met verward gedrag (pdf, 1.6 MB)
Brief aan gemeenteraadsleden (pdf, 110 kB)