Herstelplan Nationale Politie

23 april 2018

Op 20 april is door de NPB, ACP, ANPV en VMHP een verbeterplan voor de Nationale Politie overhandigd aan minister Grapperhaus en korpschef Akerboom. Het plan bestaat uit ruim dertig maatregelen om van het korps weer een gezonde organisatie te maken. De bonden zien dit als een noodzakelijk fundament voor een nieuwe politie-CAO.

Op 20 april is door de NPB, ACP, ANPV en VMHP een verbeterplan voor de Nationale Politie overhandigd aan minister Grapperhaus en korpschef Akerboom. Het plan bestaat uit ruim dertig maatregelen om van het korps weer een gezonde organisatie te maken. De bonden zien dit als een noodzakelijk fundament voor een nieuwe politie-CAO.

De bonden benoemen als verbeterpunt onder andere dat lokaal de gezagsdriehoek met daarin de burgemeester, politiechef en openbaar ministerie meer te zeggen moeten krijgen over de inzet van capaciteit om lokale criminaliteit aan te pakken. En in de gemeenten moeten er voldoende politiebureaus blijven om het mogelijk te maken dat burgers niet meer dan 30 minuten moeten hoeven reizen om aangifte te doen aan een politiebureau. Dit vereist een herziening van het strategisch huisvestingsplan

Maatregelen uit het verbeterplan zien bijvoorbeeld toe op het versterken van de basisteams en de opsporing. Zo stellen de bonden dat aspiranten niet langer moeten meetellen in de sterkte van de basisteams, pleiten zij voor het opheffen van de knip tussen beleid en uitvoering en het dichterbij de werkvloer organiseren van administratieve ondersteuning. Ze bepleiten ook dat er eind komen aan het grote aantal uitvoerende politiemensen dat op allerlei ondersteunende taken wordt ingezet, ten koste van het operationele werk.

Tijdens het overleg op vrijdag 20 april gaf de korpschef aan met belangstelling kennis te nemen van het verbeterplan en dit verder te gaan bestuderen.

Bron: politiebond.nl

Klik hier (pdf, 140 kB) voor het herstelplan.