Onderzoek anti-ondermijningsfonds

25 mei 2018

Eind 2017 hebben de regioburgemeesters aan Berenschot gevraagd vervolgonderzoek te doen naar een revolverend anti-ondermijningsfonds, om tot een structurele financiering van de versterking van de aanpak van ondermijning te komen. De wens om tot een dergelijk fonds te komen is eerder op diverse momenten geuit door de regioburgemeesters en ook opgenomen in onze Proeve van Wetgeving (pdf, 537 kB). Wij hebben Berenschot gevraagd vanuit internationaal perspectief te verkennen welke vergelijkbare fondsen er in het buitenland reeds bestaan. Wij hebben gevraagd de werking van deze fondsen en de succes- en faalfactoren in kaart te brengen om vervolgens een haalbare vertaling naar de Nederlandse situatie te maken en concreet uit te werken.

De conclusies van het rapport laten zien dat een dergelijk fonds ook in Nederland kan werken. Voor ons is het daarbij van belang dat een dergelijk fonds een forse impuls kan bieden aan zowel het afpakken van crimineel vermogen, het zichtbaar teruggeven van dergelijk vermogen aan de maatschappij als aan het versterken van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in algemene zin. Het eindrapport hebben wij onlangs schriftelijk aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid met het verzoek om op korte termijn hierover van gedachten te wisselen.

Brief aan minister (pdf, 55 kB)

Rapport Berenschot (pdf, 4.9 MB)