Verdeling extra middelen politie regeerakkoord

18 juni 2018

Op 15 juni 2018 heeft het kabinet een besluit genomen over de verdeling van de extra middelen voor de politie uit het regeerakkoord. De politie krijgt er structureel 291 miljoen euro bij. Voor dit bedrag worden 1111 extra agenten aangesteld en er wordt 64 miljoen uitgetrokken voor ICT, innovatie en voor de uitrusting van de politie. Daarnaast komt er 16 miljoen beschikbaar voor de Politieacademie.

De regioburgemeesters zijn tevreden met de eerste stappen die door dit Kabinet gezet worden gericht op uitbreiding van de politiesterkte. De regioburgemeesters hebben in aanloop naar de kabinetsformatie samen met het openbaar ministerie aangegeven dat een uitbreiding van de politiesterkte van 4500 fte noodzakelijk is. Het kabinet zet met deze uitbreiding van 1111 fte hiertoe een eerste stap. Wij zullen met het kabinet in gesprek blijven om te komen tot een grotere uitbreiding die in onze ogen noodzakelijk is om overal in Nederland de criminaliteit aan te pakken en de openbare orde te kunnen blijven handhaven. Wil de politie adequaat antwoord kunnen blijven geven op maatschappelijke fenomenen als ondermijning, cybercrime maar ook bijvoorbeeld op de maatschappelijke vraagstukken die ontstaan door de toename van personen met verward gedrag in het publieke domein, dan zal zowel kwantitatief en kwalitatief nog een belangrijke slag gemaakt moeten worden. Dit geldt zowel voor de wijkgebonden politiezorg, als de opsporing als de intelligence-organisatie. Wij staan positief ten opzichte van de door het Kabinet ingezette lijn om de aspiranten (medewerkers in opleiding) niet meer mee te tellen in de politiesterkte en er zijn goede afspraken gemaakt tussen Kabinet en gezagen over de maatregelen die genomen moeten worden om de politie flexibiler te laten opereren. Dit zijn maatregelen die in onze ogen aanvullend nodig zijn aan uitbreiding van de capaciteit van de politie.

In bijgaande tabel een overzicht van de totale uitbreiding per politie-eenheid.

Totale uitbreiding per politie-eenheid

Brief Minister JV aan Tweede Kamer over Middelen regeerakkoord politie en flexibiliseringsagenda (pdf, 89 kB)