Technologische ontwikkeling en informatievoorziening

Over de hele wereld wordt hard gewerkt aan de technologische transities op het gebied van ICT, robotica, kunstmatige intelligentie, ‘big data’, ‘cloud computing’, ‘Internet of Things’ etc. Alles gaat sneller, alles kan gedigitaliseerd worden en er ontstaan nieuwe onverwachte en onvoorspelbare combinaties. Ook voor de aanpak van veiligheid heeft dit effect. Er komen steeds meer mogelijkheden om informatie te verzamelen en te combineren en ook voor de politie wordt de inzet van technologie en ICT in de opsporing en handhaving steeds belangrijker. Dit vraagt o.a. bij de politie om andere dan wel extra opsporende en handhavende capaciteiten. Er zijn bijvoorbeeld meer hoogwaardige informatieanalisten nodig, maar om wat met die informatie te kunnen doen zijn ook de klassieke opsporingsdiensten noodzakelijk maar die hebben mogelijk wel nieuwe competenties nodig. Er ontstaan beheersmatige vraagstukken bijvoorbeeld over de inzet van camera’s in de openbare ruimte of het gebruik van technologie en de betekenis voor de inzet van de politie maar ook wat betekent meer inzet van digitale kanalen voor de relatie tussen politie en de burger. Verder zullen deze ontwikkelingen er toe leiden dat de politie gerichtere analyses kan maken voor het gezag, waardoor het gezag beter kan sturen op de inzet van de politie.

Deze analyses krijgen alleen maar meer kracht als informatie van verschillende partijen bij elkaar gebracht kan worden en er integrale keuzes gemaakt kunnen worden. Het opbouwen van een goede informatiepositie en het maken van goede analyses is dan ook een rode draad binnen de verschillende inhoudelijke thema’s