Inrichting Nationale Politie

De politie – met tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum – staat onder leiding van korpschef Henk van Essen. De overige leden van de korpsleiding zijn Liesbeth Huyzer (dir. Operatiën), Leonard Kok (dir. Bedrijfsvoering) en Henk Geveke (dir. Technologie en Informatie).

Regionale eenheden

Binnen de regionale eenheden vormen de basisteams het fundament van de politie. De basisteams voeren alle basispolitietaken uit: Noodhulp (112 meldingen), Intake en Service (baliewerkzaamheden en aangiften), Handhaving (onder andere wijkzorg en evenementen) en Opsporing (opsporing van veelvoorkomende criminaliteit). Binnen de basisteams zijn ook de wijkagenten werkzaam. In de Politiewet is vastgelegd dat de norm voor het aantal wijkagenten 1 wijkagent op 5000 inwoners is. Het basisteam wordt voor de opsporing bijgestaan door de districtsrecherche. De districtsrecherche is ook verantwoordelijk voor de opsporing van criminaliteit met hoge impact op slachtoffers, zoals straatroven, woninginbraken e.d. Op districtsniveau is een flexibel team aanwezig die, daar waar nodig, aanvullend en ondersteunend aan de basisteams kan worden ingezet. Op regionaal niveau werkt de regionale recherche (vooral gericht op zwaardere criminaliteit zoals georganiseerde ondermijnende criminaliteit, kinderporno, zeden, fraude etc). Het gezag bepaalt waar de politie voor wordt ingezet.

Landelijke eenheid

Naast taken ter ondersteuning van de regionale eenheden, heeft de landelijke eenheid ook diverse zelfstandige taken. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme, het bewaken en beveiligen van leden van het Koninklijk Huis of andere hoogwaardigheidsbekleders en de opsporing op snelwegen, spoor, water en in de luchtvaart. De eenheid ondersteunt andere politie-eenheden met specialisten op het gebied van recherche en forensische opsporing, maar ook met politiehonden, politiepaarden en helikopters.

Politiedienstencentrum

De bedrijfsvoering van de politie – financiën, facilitaire zaken, informatiemanagement, ICT, communicatie en personeelszaken – is landelijk georganiseerd in het Politiedienstencentrum (PDC). Dat ondersteunt het operationele politiewerk 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit doen bedrijfsvoeringsmedewerkers vanuit het PDC of waar nodig op locatie in een eenheid. De bedrijfsvoering levert de producten en diensten waaraan de operationele collega’s behoefte hebben. Door de bedrijfsvoering uit handen te nemen, krijgen agenten binnen de eenheden meer tijd voor het daadwerkelijke politiewerk.