Aanpakken en voorkomen criminaliteit

Criminaliteit ondermijnt de lokale samenleving en kan niet meer alleen door middel van opsporing en vervolging worden bestreden. Criminaliteit staat ook niet los van de openbare orde. Politie, Openbaar Ministerie en Bestuur moeten daarom samenwerken om veiligheidsproblemen aan te pakken. Ook andere partijen zoals woningcoörporaties, scholen, belastingdienst e.d. spelen daarbij een rol. Gemeenten hebben een regierol voor wat betreft de aanpak van onveiligheid in hun gemeenten. Deze rol gaat steeds verder dan alleen de klassieke openbare orde taak en schuift steeds meer naar het snijvlak van openbare orde en criminaliteit. In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie spreken de minister van Veiligheid en Justitie, de regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de korpschef periodiek over de aanpak van veiligheidsproblemen.

Veiligheidswinst kan worden vergroot als politie, Openbaar Ministerie en gemeenten hun activiteiten beter op elkaar afstemmen en waar nodig integraal optreden. Waar het gaat over integraal optreden moeten gemeenten niet alleen hun eigen aandeel bij veiligheidsvraagstukken op orde hebben, maar ook de regie voeren over de bijdragen van andere partners aan de lokale veiligheidsvraagstukken.
Op een dergelijke manier samenwerken is intensief en de schaarste aan middelen is bij zowel gemeenten als bij OM en politie een gegeven. Het gaat daarom vooral om een gerichte inzet van mensen en middelen die gemeenten, OM en politie voor de aanpak van complexe probleemsituaties beschikbaar hebben.

Cijfers en analyses

Meer informatie

Links