‘Politie voor iedereen’, het nieuwe perspectief op divers vakmanschap, diversiteit en inclusie

30 november 2020

“Mensen helpen, de kwetsbaren in de samenleving beschermen en de wet handhaven waar nodig; dat is wat politiemensen doen en wat ons drijft. Daarbij is iedereen voor ons gelijk; wij zijn een Politie voor Iedereen en dat is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Even normaal is het dat we een organisatie zijn met heel verschillende mensen met uiteenlopende talenten. Wij maken samen de politie en zetten ons samen in voor een veilige samenleving. Politie voor Iedereen is de komende jaren het nieuwe perspectief van de politie op de voor ons al bestaande belangrijke thema’s diversiteit, inclusie en divers vakmanschap; een perspectief gericht op veilige, competente en effectieve teams waarin heel verschillende politiemensen samen werken voor iedereen die ons nodig heeft”, schrijft Liesbeth Huyzer. Zij heeft binnen de korpsleiding het onderwerp diversiteit en inclusie in portefeuille. In navolgend artikel licht zij het nieuwe perspectief toe.

Nieuwe richting

Met Politie voor Iedereen wordt de komende jaren niet langer uitgegaan van verschil, maar juist wat mensen bij de politie verbindt. Ook wordt niet langer de focus gelegd op het individu, maar op het team. Daarmee bouwt de politie voort op het programma ‘’De Kracht van het Verschil’’ en de vele initiatieven die in het verleden overal in het korps zijn genomen.” Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer: ‘Als politie moeten we goed verankerd zijn in de samenleving en legitimatie behouden voor ons optreden. Dit betekent dat we er voor iedere burger moeten zijn. Politie voor Iedereen klinkt als iets vanzelfsprekends, maar we weten uit ervaring dat dat niet zo is. Het vraagt dat wij weten om te gaan met verschillen in cultuur, in opvatting en overtuiging, in achtergrond. Dat wij weten om te gaan met spanning, met polarisatie. Ook binnen de politie.’

Samenleving verandert

Vaak gaat het volgens Liesbeth Huyzer heel goed. ‘Kijk naar de demonstraties van de afgelopen maanden, de wijze waarop deze in verbinding zijn voorbereid en begeleid is een mooi staaltje vakmanschap. Maar we zijn er nog niet. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan ons werk. Zo wordt er bijvoorbeeld steeds kritischer gekeken naar onze geweldstoepassing, naar onze handelswijze bij controles. De samenleving verandert, die trillingen voelen wij vaak als eerste, en wij veranderen mee. We moeten dus op zoek naar nieuwe, andere werkwijzen die ons ondersteunen in het belangrijke werk dat we doen en die horen bij onze maatschappelijke taak’. Ons uitgangspunt hierbij is dat we blijven investeren in  een brede variëteit aan politiemensen die het vak verstaan en beschikken over de vaardigheid om verbinding te maken met verschillende collega’s en burgers. ‘Politie voor Iedereen’ legt hierbij de nadruk op de lokale context en teamsamenstelling. De lokale context is bepalend voor de specifieke aandachtspunten en competenties waaraan een team behoefte heeft. Bij de werving wordt door de politie nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten gezocht’.

Interne opgave

‘Ook binnen onze organisatie hebben we een opgave,’ vervolgt Liesbeth. ‘Er zijn collega’s die de werkomgeving niet als veilig genoeg ervaren om daarin zichzelf te kunnen zijn. Dat kan en mag niet zo zijn. Een veilige werkomgeving is voor ieder van ons een basisvoorwaarde om goed te kunnen functioneren als politie en de beste versie van onszelf te laten zien. Daar hebben we allemaal iets in te doen. Zeker, de leidinggevenden voorop, maar ook iedere politie collega’.

Met, voor en door collega’s

De afgelopen maanden heeft Liesbeth Huyzer samen met politiechef van de Eenheid Midden-Nederland, Martin Sitalsing en politiechef Gery Veldhuis van de Eenheid Noord-Nederland met tal van collega’s gesproken om deze nieuwe richting vorm te geven. Liesbeth: ‘Met die gesprekken hebben we zo goed mogelijk willen aansluiten bij de dilemma’s van deze tijd en de behoefte aan hulp en ondersteuning binnen de basisteams. Dat laatste was voor ons heel belangrijk omdat wij geloven dat daar de kracht van de organisatie zit en de meeste potentie voor echte verandering. Iedereen kon meedenken en ik waardeer enorm dat vele collega’s dat gedaan hebben. Dat maakt Politie voor Iedereen ook echt ván iedereen en een gezamenlijke opgave. Maar laten we ons wel realiseren dat het een enorme opgave is om dit te bereiken. We weten dat dit niet vanzelf gaat. Het zal veel van ons vragen in de komende jaren.’

Politie voor iedereen: veilige, competente en effectieve teams (augustus 2020)