Recente publicaties op onze website

9 november 2020

Hieronder een overzicht van eerdere artikelen die in het najaar van 2020 op onze website verschenen:

GGP en politiecapaciteit
Tot 2024 is in de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) sprake van een onderbezetting en van andere factoren die leiden tot inzetbaarheids- en inplanbaarheidsvraagstukken, waardoor grote rooster- en werkdruk ontstaat.
In de Kamerbrief wordt ingegaan op de recente vernieuwing van het basispolitieonderwijs. Ook is een palet aan maatregelen in kaart gebracht, waar de politiechef afhankelijk van de lokale situatie uit kan kiezen.

Brief van de Regioburgemeesters, VNG en NGB voor het AO op 29 oktober inzake georganiseerde criminaliteit/ondermijning
De omvang, de groei en de meedogenloosheid van de georganiseerde criminaliteit in Nederland vragen om een voortvarende en effectieve aanpak. Dat schrijven de Regioburgemeesters, de VNG en het NGB in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.
Brief voor het Algemeen Overleg 29 oktober 2020 georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Lancering landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag
Op 9 oktober 2020 lanceerde staatssecretaris Blokhuis het nieuwe Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag. Het nummer is gratis bereikbaar op 0800-1205.
www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl
Bij spoed en levensbedreigende situaties bel je nog altijd 112

Oproep aan politiek: geef politie meer grip op wijk en web
Niet alleen meer blauw op straat in de wijk, maar juist ook op de digitale snelweg.
Willen we als land de politie krachtig houden, dan moet een volgend kabinet investeren. Anders lopen we de kans dat de politie inboet aan vertrouwen.
De dringende aanbevelingen van de gezagen (regioburgemeesters en OM) en politie zijn te lezen in hun gezamenlijke position paper ‘verbonden met wijk, web en wereld’, inclusief de becijferde bedragen die bij de gewenste versterking van de politie horen. Daarbij hoort ook een stabiel beleid en een financiële zekerheid die verder strekt dan een regeerperiode van vier jaar. Daarvoor moeten nú de juiste keuzes worden gemaakt.


‘Een Pact voor de Rechtsstaat’ om drugscriminaliteit fors te reduceren
Van het Aanjaagteam Ondermijning:
Nederland kent een zeer grote criminele drugsindustrie. En daarom moet er een pact voor de rechtsstaat worden gesloten om deze ontwrichtende drugscriminaliteit binnen 10 jaar fors te reduceren'. Deze oproep doet Peter Noordanus, voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning, in het manifest ‘Een Pact voor de Rechtsstaat’. Het manifest beschrijft de parallelle economie met al zijn uitwassen en geeft een tienjaren aanpak om de prominente positie van Nederland stevig terug te brengen. De bedoeling is dat de geschetste aanpak in de volgende kabinetsperiode expliciet in het regeerakkoord komt. Nagenoeg alle partijen in de keten van justitie en handhaving hebben medewerking verleend aan de publicatie. Met het geheel aan voorgestelde maatregelen is structureel bedrag van € 400 miljoen gemoeid.